HALEB'E DUÂ

HALEB'İ UNUTMA, UNUTTURMA!

Duâ da edemiyorsan, Müslümanlığını gözden geçir...

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Neyin aslını öğrendiysem, orada acı buldu beni.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

DİL KALESİ Kategorisine Ait Yazılar
FETHETTİĞİMİZ KELİMELER
Türk­çe, en faz­la Sel­çuk­lu ve Os­man­lı dö­ne­min­de baş­ka dil­ler­le ke­li­me alış-ve­ri­şin­de bu­lun­muş­tur. Bel­ki da­ha ön­ce Çin­cey­le de ay­nı du­rum ya­şan­mış­tır ama ma­ale­sef eli­miz­de­ki ve­ri­ler çok az. Sel&    Devamı...

ÖLÜ LİSAN TÜRKÇE
Ah ne günlere kaldık!..  Türkiye ismini taşıyan şu memlekette Türkçe ölü bir dil haline geldi. Konuşulan 300 kelimelik günlük iletişim Türkçesini kastetmiyorum; benim öldü dediğim  lisan yazılı edebî zengin Türkçedir. Türkiye’yi Türkiye yapan o dil öldü. Bu ne korkunç bir ölümdür    Devamı...

MAĞDUR KELİMELER
Mecelle adaleti tarif ederken, eşyayı yerine koymaktır, diyor. Buna göre haklının hakkını gözetir, işi ehline verirseniz adaleti yerine getirmiş olursunuz. Aksine bir uygulamanın ise zulüm olacağı açık bir gerçektir. Kabul etmek gerekir ki bu durum kelimeler için de söz konusudur. Yani bir kelimeyi asıl manasının dışında kullanan veya ona kötü anlam yükleyen, ha    Devamı...

KELİMELER...
"Bir hikâyesi olmayan her şey çabuk unutulmaya mahkûmdur."I.İnsan büyük gördüğü, ehemmiyet verdiği şeyler hakkında pek sorgulama yapmaz. En yaygın örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Kişi Allah’ı sorguluyorsa, bu O’nu çok da önemsemediğindendir. Onu, kendi acizliğini örtmek için kendiyle kıyaslar. Bilakis bu sorgulama aşırı     Devamı...

MECLİS SÖZLÜK YAZAR MI?
Da­ha ön­ce­ki so­ru­muz, “Dev­let söz­lük ya­zar mı?” idi... Bu baş­lık­lı ki­ta­bı­mız 2007 yı­lın­da ya­yın­lan­dı. Dev­le­tin 1930’lar­da zir­ve ya­pan di­le mü­da­ha­le­si, 1945’te Türk­çe Söz­lü­k’­le bir ür&u    Devamı...

ŞİİRLER KELİMELERİN KONSERVE KUTULARIDIR
“Ho­cam am­ma da yap­tın ha­aa!... Şii­rin ol­du­ğu yer­de, kon­ser­ve ku­tu­su­nun ne işi var?” di­ye­cek­si­niz. Ben de esas ko­nu­ya gir­me­den, “Du­da­ğın ki­ra­za, ya­na­ğın el­ma­ya, bu­ru­nun fın­dı­ğa, gö­zün zey­ti­ne ve­ya üz&uum    Devamı...

TÜRKÇE GERİLİYOR - 3
Bugünün şu "kavruk-savruk-buruk-vuruk-kuduruk-uyduruk-kıl kuyruk" Türkçesi için keşke iyi şeyler söyleyebilseydim! Gûyâ "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" için çalışacaklardı... Böyle -ilerisi se&ccedi    Devamı...

DERİN SİYASET: 'OSMANLICA'YI KONUŞMAK
Ba­sı­nı­mız gün­lük si­ya­set­le uğ­raş­mak­tan de­rin si­ya­se­ti ne­re­dey­se ta­ma­men unut­muş­tu. Os­man­lı­ca tar­tış­ma­la­rı ufak bir kı­pır­dan­ma mey­da­na ge­tir­di. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın os­man­lı­ca çı­kı&s    Devamı...

 

 
DİL KALESİ
Online Kişi: 33
Bu Gün: 233 || Bu Ay: 6560 || Toplam Ziyaretçi: 1221839 || Toplam Tıklanma: 33028274