HALEB'E DUÂ

HALEB'İ UNUTMA, UNUTTURMA!

Duâ da edemiyorsan, Müslümanlığını gözden geçir...

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : / ŞUUR YAZILARI
Okunma Sayısı: 2027
Yazar: Mehmet Nuri Yardım
GELİYORUZ!

GELİYORUZ!Engeller dağ dağdı, sarp yamaçlar vardı önümüzde. Dalgalar göğe yükselmişti. Yalçın kayalıklar aşıldı, vadiler geçildi, denizler duruldu, geliyoruz!

         Karanlık sarmıştı bütün bir çevreyi. Zulüm kaplamıştı göğü yeri. Ama artık ay doğdu tepemize, ışıklar yayıldı çevremize. Muştuyla, dirençle geliyoruz!

         Dışlananlar, horlananlar, adam yerine konmayanlar ayağa kalktı. Anadolu bir ümit kasırgası. Doludizgin umut yarışında zaferleri kucaklayarak geliyoruz!

         Kıtalar uzaktı, derdimiz firaktı, mekânlar ıraktı. Deryalar aşıldı, yürekler yakınlaştı. Derdi olanların, ıstırabını sevenlerin gönlü güzeldi. Geliyoruz!

         Masumlar, mazlumlar, mağdurlar hep haklıydı, kazandı. Acı çekenlerin iniltileri, kahkaha atanların gürültüsünü susturdu, mağrurlar durdu. Geliyoruz!

         Gurbettekiler, garipler ve yalnızlar umutlarını yitirmedi hiçbir zaman. Hak ettikleri o yeşil tepeye vardılar ve el açıp Rablerine yalvardılar. Geliyoruz!

         Gazalarda kanlanan ak sakallar, yemenisini top mermisinin üstüne örten nineler, Osman Gazi, Yıldırım, Fatih, Yavuz ve Barbaros’larla geliyoruz!

         Gazze’de, Şam’da, Akmescit’te, Gronzi’de, Urumçi’de, Karabağ’da, Kahire’de, Hama’da bebeklerimiz katledilirken çekilmedik, geliyoruz!

         Kalemimizle, fırçamızla, notamızla, duamızla, gözyaşımızla, direncimizle, azmimizle, umudumuzla, şükrümüzle ve bütün kararlılığımızla geliyoruz!

         “Yenilgi yenilgi büyüyen zaferimizle”, “Na’t”ımızla, “Çanakkale”mizle, “İstiklâl Marşı”mızla, “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”mızla geliyoruz!

         Itrî’mizle, Dede Efendi’mizle, Hâcı Ârif’imizle, Münir Nureddin’imizle, Bekir Sıtkı’mızla, Yıldırım Gürses’imizle ve Murat Göğebakan’mızla geliyoruz!

         Bâki’miz, Fuzulî’miz, Nâbi’miz, Şeyh Galib’imiz, Âkif’miz, Yahya Kemal’imiz, Necip Fazıl’ımız, Ârif Nihad’ımız ve Sezai’mizle geliyoruz!

          Necmeddin Okyay’ımız, Süheyl Ünver’imiz, Ekrem Hakkı Ayverdi’miz, Hâmid’imiz, Mustafa Düzgünman’ımız ve Kemal Batanay’ımızla geliyoruz!

         Selimiye’miz, Süleymaniye’miz, Sultanahmed’imiz, Ayasofya’mız, çil çil kubbelerimiz, zarif minarelerimiz ve Mimar Sinan’ımızla geliyoruz!

         Medreselerimiz, sebillerimiz, mezartaşlarımız, sadakataşlarımız, hanlarımız, hamamlarımız, köprülerimiz ve çeşmelerimizle geliyoruz!

         Açık alınlarımız, kutlu terlerimiz, büyük sabrımız, iri gözbebeklerimiz, ıstırabımız, neşemiz, hüznümüz, yüreğimiz ve bileğimizle geliyoruz!

         Ülkelerimizle, şehirlerimizle, kazalarımızla, kasabalarımızla, köylerimizle, mezralarımızla, yollarımız ve medeniyetimizle geliyoruz!

         Kitabımız defterimizle, ilmimiz irfanımızla, yoksulumuz zenginimizle, kadınımız erkeğimizle, çoluğumuz çocuğumuzla şefkat ve sevgimizle geliyoruz!

         Kin ve nefret tohumlarını kaldırmak için, aşk ve merhamet hislerini yeşertmek için, masum bebeklerin, mazlum çocukların hakkı için geliyoruz!

         İnananların karamsarlığını dağıtmak, zalim ceberutları durdurmak, gafil kişileri uyandırmak, çorak toprakları bereketlendirmek için geliyoruz!

         Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlerin tuzaklarını bozmak, birliği ve dirliği sağlamak için, aydınlatan ve yürekleri ısıtan kitaplarımızla geliyoruz!

         Asya’dan Afrika’ya, Amerika’dan Orta Doğu’ya kâinatın en ‘eşref’i olan insanın mukaddesatıyla yücelişini görmek ve göstermek için geliyoruz!

         Kelimelerimiz hecelerimizle, cümlelerimiz sayfalarımızla, dergilerimiz kitaplarımızla, hakikatlerin ışığında güneş berraklığıyla geliyoruz!

         Sadakatin, muhabbetin, hürmetin, hakikatin, vefanın, kardeşliğin, diğergâmlığın, kahramanlığın, cesaretin ve hasretin ulvîliği için geliyoruz!

         Malazgird, Niğbolu, İstanbul Fethi, Mohaç, Kut’ül Ammare, Çanakkale, Dumlupınar ve Kıbrıs zaferleriyle, ordu ordu, zafer zafer geliyoruz!

         Yayla yüreğimizle, dağ duruşumuzla, nehir gözyaşlarımızla, kavi sabrımızla, engin sevgimizle ve kâinatı kuşatan kardeşliğimizle geliyoruz!

         Kutlu kandillerimizle, Ramazanlarımızla, Bayramlarımızla, cumalarımızla bütün mübarek gün ve uzun gecelerimizle birlikte geliyoruz!

         Oğuzumuz Türkmenimizle, Arabımız Acemimizle, Kürdümüz Lâzımızla, Çerkezimiz Türkümüzle, millet millet, devlet devlet, ümmet ümmet geliyoruz!

         Ey tarih boyunca zulmün temsilcisi olanlar, korkabilirsiniz. Geliyoruz!

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

Yazar: Mehmet Nuri Yardım
03-08-14
E mail: milatgazetesi.com
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
GELİYORUZ!
Online Kişi: 33
Bu Gün: 466 || Bu Ay: 12610 || Toplam Ziyaretçi: 1498610 || Toplam Tıklanma: 38341845