HALEB'E DUÂ

HALEB'İ UNUTMA, UNUTTURMA!

Duâ da edemiyorsan, Müslümanlığını gözden geçir...

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : / KİTAP
Okunma Sayısı: 1159
Yazar:
KADİR MISIROĞLU'NUN GENÇLERE TAVSİYE ETTİĞİ 100 KİTAP

Tarihçi-Yazar Kadir Mısıroğlu’nun İslamcı Gençliğin El Kitabı Eserinde genç okuyuculara tavsiye ettiği 100 kitabı istifadenize sunuyoruz.

    Hak Dini, Kuran Dili – Elmalılı Hamdi Yazır
    Riyazüssâlihin (Hadis)
    Risâle-i Nûr Külliyatı – Said Nursî
    Muvazzah İlm-i Kelâm – Ö. N. Bilmen
    Asr-ı Saâdet – Mevlânâ Şiblî
    Hayatü’s-Sahâbe – M. Yusuf Kandehlevî
    Nimetü’l-İslâm – Hacı Zihni Efendi
    İslâm Fıtrî Tabiî Umûmî Bir Dindir – A. Hamdi Akseki
    İhyâu Ulûmi’d-din – İmâm Gazali
    Târihten Günümüze Tahrif Hareketleri – Kadir Mısıroğlu
    Maddiyyun Mezhebinin İzmihlâli – İ. Fenni Ertuğrul (Latin harfleriyle basımı: Materyalizmin İflâsı ve İslâm, I-II)
    Hakikat Nurları – İ. Fennî Ertuğrul
    Lügatçe-i Felsefe – İ. Fenni Ertuğrul, (İslâm Harfleriyle)
    Mesnevi Şerhi – Tâhirü’l Mevlevi
    Kısas-ı Enbiya – Ahmed Cevded Paşa
    Hacı Murad – Tolstoy
    Yirminci Asrın Cahiliyeti – Muhammed Kutub
    Kur’ân Hiç Tükenmeyen Mucize – Heyet
    Bir Uydurma Kelimeyi Boykot – Kadir Mısıroğlu
    Hayat Felsefesi Yahut Yaşamak Sanatı – Kadir Mısıroğlu
    Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?! – Kadir Mısıroğlu
    Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz Han – Kadir Mısıroğlu
    Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid Han – Kadir Mısıroğlu
    Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin Han – Kadir Mısıroğlu
    Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet – Kadir Mısıroğlu
    Sarıklı Mücâhidler – Kadir Mısıroğlu
    Deccal Tabakta – Kemal Özer
    İzhâru’l-Hak – Rahmetullahi Hindi
    İslâmiyet ve Milletler Hukuku – Prof. A. Refik Turnagil
    Muhtasar İslam Târihi – Kadir Mısıroğlu
    Dinde Reformistler – Ali Eren
    Osmanlı Târihi – İ. Hakkı Uzunçarşılı (Tanzimat’a kadar olan kısım)
    İslâm Meydan Okuyor – Vahidüddin Han
    Yahya Kemal Beyatlı’nm şiir ve nesir bütün külliyâtı
    Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücâdelesi – S. Hayri Bolay
    Siyonizm ve Türkiye – Yaşar Kutluay
    Yahudi – Lui Marşelko
    Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târihi – Prof. Dr. Osman Turan
    Osmanlı Hukuku – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
    Yazı Güzeli – Bedreddin Yazır
    İslâm Harflerinin Müdafaası – Osman Şerifoğlu
    A’mâk-ı Hayal – Filibeli Ahmed Hilmi
    Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı – Osman Nûri Topbaş
    Hüdâyî’nin Ziyafet Sofrasından – Osman Nûri Topbaş
    İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nûri Topbaş
    İslâm Yazısına Dâir – Ciineyd Emiroğlu
    Tarihî Maddeciliğe Reddiye – H. Ziya Ülken
    İlim, Ahlâk, Îman – Mustafa Balaban
    Garb’ın Üzerine Doğan İslâm Güneşi – Sigrid Hunke
    İdeolocya Örgüsü – N. Fâzıl Kısakürek
    İslâm- A. Kemâl Belviranlı
    Tanınmayan Büyük Çağ – Fuad Sezgin
    Zulmetten Nura – Şemseddin Günaltay (İslâm harfleriyle)
    Boğaziçi Mehtapları – Abdülhak Şinasi Hisar
    Batılılaşma İhaneti – Mehmed Doğan
    Bir Türk Vatana Döndü – Nejat Muallimoğlu
    Sağlık Sırları – Dr. Senâi Demirci
    İslâm ve Bilim – Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr
    Allah Dostu Der Ki – Dr. Münir Derman
    Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet – Dr. Ebubekir Sifil
    Ehl-i Sünnet’in Müdafaası – Ebû Hamid bin Merzuk
    Osmanlıca-Türkçe Sözlük – Mustafa Nihad Özön
    Ebû Hanîfe – Muhammed Ebû Zehra
    Görüp İşittiklerim – Ali Fuad Türkgeldi
    Kelâm İlmi (Giriş) – Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
    Cumhuriyetin Târihi – Ahmed Cemil Ertunç (Celâlettin Vatandaş)
    Türkçe’nin Müdafaası – Kırk Münevver
    Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa – Ebululâ Mardin
    Mektubât-ı Rabbânî – İmam-ı Rabbani
    Dinlerarası Diyalog Tuzağı – Mehmet Oruç
    Hikemiyat – Dr. Ebubekir Sifil
    Dağıstan Arslanı Şeyh Şâmil – Tank Mümtaz Göztepe
    Tevrat, İnciller, Kur’ân-ı Kerîm ve Bilim – Maurice Bucaille
    İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
    İslâm Mezhepleri Tarihi – Dr. Hasan Gümüşoğlu
    Dört İncil. Farklılıkları ve Çelişkileri – Prof. Dr. Şaban Kuzgun
    Osmanlıca İmlâ Rehberi – Osman Şerifoğlu
    İlmî Gerçekler – Dr. Halûk Nurbaki
    İslâm Ahlâkının Esasları – Babanzâde Ahmed Naim
    Rasûlullah’ın İslâm’a Dâvet Metodu – Ahmed Önkal
    Papalık – Bekir Zakir Çoban
    Zübdetü'l-Buhârî – Ömer Ziyâeddin Dağistânî
    Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hâtıraları
    Yengeç – Dr. Salzmann
    İlimler ve Yorumlar– Hekimoğlu İsmail
    Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri – Murad Kaya
    Üsve-i Hasene (1-2) – Ömer Çelik, Murad Kaya, Mustafa Öztürk
    İslâm’ın Vaadettikleri– Roger Garaudy
    Bostan – Şeyh Sadî Şirâzî
    Gülistan – Şeyh Sadî Şirâzî
    İslâm İnançları – Dr. Ali Arslan
    Kimyâ-yı Saâdet – İmam-ı Gazâlî
    Telfik-i Mezâhibe Reddiyye – M. Esad Dilâveroğlu
    Anglikan Kilisesine Cevap – Şeyh Abdülaziz Çâviş
    Maturidiyye Akaidi – Nureddin es-Sabûnî
    Şifâ-i Şerif – Kadı lyâz
    Osmanlı Türklerinde İlim – Dr. Adnan Adıvar
    İlim ve Din – Dr. Adnan Adıvar
    İlmiyye Sınıfı -İ. Hakkı Uzunçarşılı
    Osmanlı Târihi – Kadir Mısıroğlu

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

NOT: Bazı kitaplar hakkında görüşümüz farklı. Ama Kadir Mısıroğlu gibi bir şahsiyetin tavsiye ettiği listeyi bilmekte fayda olduğunu mülâhaza ediyoruz. "Doğruluş"

Yazar:
06-01-18
E mail: islamveihsan.com
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
KADİR MISIROĞLU'NUN GENÇLERE TAVSİYE ETTİĞİ 100 KİTAP
Online Kişi: 37
Bu Gün: 89 || Bu Ay: 8255 || Toplam Ziyaretçi: 1346032 || Toplam Tıklanma: 35419772