İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

DİL KALESİ Kategorisine Ait Yazılar
YUNUS'UN TÜRKÇESİ
  Türkler İslâmiyet'i kabul ettikten sonra şu üç unsurun Türkçeyi etkilemiş olduğu görülüyor: Din, tasavvuf ve edebiyat... Bunlardan din -gayet tabii- bizi Arapçaya, tasavvuf ve edebiyat da Farsçaya yöneltmiştir. Türk devletlerinde Arapça ve Farsçanın ön plana geçmesinin temelinde yatan gerçek budur. Y    Devamı...

TDK'NİN DİL YANLIŞLARI (1)
Türk Dil Kurumunun ilk olarak 1945 senesinde neşrettiği TÜRKÇE SÖZLÜK, her baskısında genişleyerek 100.000 kelimeyi aşan bir zenginliğe ulaşmıştır. Şimdi internet yoluyla da hizmete sunulan TÜRKÇE SÖZLÜK, Türkiye’de en çok müracaat edilen eserler listesinin başlarındadır.Ne var ki, kelime hazinesindeki bu zenginliğin içinde – sö    Devamı...

TDK'NİN KAYMAĞI
  C. Yâkup Şimşek, Türk Dil Kurumunun yanlış, kusur ve ihmâllerini ortaya koymaya, sualler sormaya devam ediyor...   Sütün öz kardeşi, tereyağının bir eşi, yoğurdun vefâlı sırdaşı, balın can yoldaşı, ekmek kadayıfının en yakın arkadaşı… Sofraların binlerce yıldan beri eskimeyen lezzeti… Pahalı mahalı, elbet her nîmetin bir külfeti vardır. Ne     Devamı...

"EDEBİYAT"A DOKUNMAYIN
  TDK binlerce “Türkçeleşmiş” kelimeye savaş açtı. Hedef, onları unutturmaktı. Bu kelimeler asırlarca evvel Türkçeye girmiş, herkes tarafından kabul edilip benimsenmiş, sevilmiş; buna rağmen TDK tarafından “Arapça, Farsça, Osmanlıca, yabancı kelime” gibi sıfatlarla yaftalanmaktan kurtulamamıştır. Hâlbuki “Arapça, Farsç    Devamı...

TDK’NİN MÜZMİN HASTALIĞI
Türkçedeki Arapça ve Farsça asıllı binlerce kelimeyi her ne pahasına olursa olsun unutturmaya azmetmiş olan TDK “müzmin” kelimesini unutacak değildi elbette. Türkçede en az üç dört asırdan beri kullanılan bu kelimeyi Kaamûs-ı Türkî şöyle izah etmiş: "eskimiş, üstünden zaman geçmiş, eskimekle y    Devamı...

DİLCİLER, DİLE MÜDÂHALE EDER Mİ?
Rûhiyatçı rûh, târihçi târih îcâd eder mi?.. (Hayret ediyorum ki, Yirminci Asr’ın ortasında bizler, daha Aristo zamânında halledilmiş basit bilgi meselelerini cevaplandırmak zorunda kalıyoruz.) Hayır, dostlarım! Hesapcı, adet (=sayı); hendese(=geometri)ci, şekil îcâd etmediği gibi, dilci de dil îcâd etmez!.. Sâdece konuşula    Devamı...

UYDURMACI OLMAYANLAR NASIL SİNDİRİLDİLER?
Hiç unutmam: 1938 kışında idi, sanıyorum. Bir gün Üniversite Rektörlüğü’nde, dil mes’elesini konuşmak üzere, fakültelerden çağırılan profesörlerden mürekkep bir toplantı yapıldı. Toplantıda, dışarıdan bilhassa bu iş için gelmiş iki zât da vardı. Müzâkere, Üniversite’nin dil inkılâbı için seferber ed    Devamı...

“KELİME UYDURMA”YA SEZAR’IN HAKKI VAR MI?
Rivâyet olunur ki, eski Roma’nın şiddeti ve dehşetiyle meşhûr olan hükümdârlarından Tiberius, bir gün Roma âyanına yaptığı bir hitâbede uydurma bir kelime kullanır. Yüksek otoritesini iyice göstermek i çin olacak ki, kelimeyi bir iki def’a da üstüne basarak tekrarlar. Âyandan Marcellus, hükümdârın söz&uum    Devamı...

 

 
DİL KALESİ
Online Kişi: 27
Bu Gün: 138 || Bu Ay: 4.962 || Toplam Ziyaretçi: 1.765.776 || Toplam Tıklanma: 44.304.987