İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

DİL KALESİ Kategorisine Ait Yazılar
N. KEMÂL'İN ELİFBÂ/ALFABEYE DÂİR FİKİRLERİ
1870'li senelerde Îran sefîri (elçisi) olarak İstanbul'da bulunan Ermeni asıllı Melkom Han'a göre İslâm memleketlerindeki geri kalmışlık, acziyet, tembellik; can, mal, ırz emniyetsizliği; zulüm ve merhametsizlik, adâletsizlik... nerdeyse bütün fenâlıkların sebebi, kullanılan elifbe(İslâmî harfler)dir. Aşağıda, meşhur edîb ve ş&acir    Devamı...

LATİN HARFLERİNE DÂİR
Hattın (yazının) ıslâhı için Latin hurûfâtını (harflerini) bizim lisâna almak, Frenk elbisesi giymeği, mülkün (ülkenin) ıslâhına medâr (sebep) olur zannetmek kabîlindendir. Evvelâ Latin hurûfu (harfleri) ile “sad”, “dad”, “tı”, “zı”, “zel” “cim”, “çim”    Devamı...

TÜRKLERLE KÜRTLERİ KİM AYIRDI?
Lozan Andlaşması'nda bütün sistem müslim-gayri müslim ekseninde kurulmuştur. Yani Lozan’da “müslüman milleti” ve gayri müslimler vardır. Lozan mevzuunda yerli yersiz zırt pırt üfüren zevâtın bunun farkında olduğunu sanmıyoruz. Onlar işlerin basit bir mâcerâ filminde olduğu gibi, Bandırma Vapuru’nda sıcak bir yaz akşamı başladığı    Devamı...

YÛNUS'UN TÜRKÇESİ
  XIII. asır, Anadolu'da Türkçenin şahlanışı bakımından, bir Yûnus Emre asrıdır. Bu asırda, bugünkü Türkiye topraklarında, gerçek bir dil inkılâbı olmuştur. Bunun başlıca sebebi, Anadolu'da Türk nüfûsunun gün geçtikçe artması ve bir ekseriyet sağlamasıdır. Halk ekseriyeti Türk olan bir vatanda, büyük halk edebi    Devamı...

TÜRKÇE RÛHUMUZ
Türkçe her şeyim (...)Ben her şeyimi Türkçe ile öğrendim. Dinimi, terbiyemi, kültürümü, düşüncelerimi, sanat ilgilerimi, her şeyimi... Türkçe olmazsa ben yok olurum. Türkçe okuyamamak, Türkçe yazamamak, Türkçeyi kullanarak yaşayamamak, benim için manevî-ruhî ölüm demektir. Tabii ki;    Devamı...

SULTAN ABDÜLHAMÎD'İN TÜRKÇECİLİĞİ
Osmanlı hükümdar âilesinin Türkçeciliği mühim ve mes'ud bir târih hâdisesidir. Bu âilenin daha kurtuluş anlarından başlayarak orduda, saray çevresinde ve halk içinde Türkçe konuşup Türkçeyi yeniden devlet ve edebiyat dili mevkiine getirdiği bilinir.Gerçi Türkçe'nin devlet dili olarak kullanılması, daha An    Devamı...

ASKERÎ RÜTBE İSİMLERİ NASIL TESPİT EDİLDİ?
Astsubayların “çavuş” kelimesine takmalarına şaştım. “Çavuş” unvânının erbaş, zâbıta ve itfâiyecilerde de kullanılmasından memnun değillermiş. Daha rahatsız edicisini söyleyeyim: Yol çavuşu, inşaat çavuşu da var! Çavuş bir kere, Türkçe bir kelime. Çav-mak, haber taşımak kökünden geldiği sanılıyor. Eski asker    Devamı...

HANGİ FELÂKET DAHA BÜYÜK?
Aziz Genç!...İslâm yazısının ilgâsı ve güzel Türkçemizdeki tahrîbât, büyük ve azametli imparatorluğumuzun mübârek ecdâd kanlarıyla yoğrulmuş, yirmi milyon kilometrekareden ziyâde olan topraklarını kaybetmemizden daha büyük bir felâkettir. Belki üzerinde lâyıkı ile durup düşünemediğin için bug&u    Devamı...

 

 
DİL KALESİ
Online Kişi: 17
Bu Gün: 127 || Bu Ay: 4.951 || Toplam Ziyaretçi: 1.765.758 || Toplam Tıklanma: 44.304.610