ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Alt Kategoriler
EDEBİYAT Kategorisine Ait Yazılar
EDEBİYATIN GÜCÜ
Tadına doyum olmayan sohbet meclislerinde insan kulaklarıyla beslenmenin hazzını yaşar. Gönüller sultanı Hazreti Mevlânâ “İnsan midesiyle değil, kulaklarıyla beslenir” diyor, el-hak, doğru söylüyor. Bilindiği üzere gıda, maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Vücudumuzu kuvvetlendirmek, dünya nimetlerinden - sözüm ona - daha fazla istifade     Devamı...

ŞİRAZE'MİZİ BULDUK
Edebiyat dünyamız yeni bir dergi kazandı. Şiraze dergisi “iki aylık kitap kültürü dergisi” ayrıntısıyla okurlarını selamladı. Zor günlerden geçtiğimiz bir zamanda Şiraze dergisi tutunacağımız dalları bizlere birer birer gösterircesine yeni yollar açarak edebiyat dünyamızda daha ilk sayısıyla varlığını hissettirdi. Bir derginin künyesini önemserim    Devamı...

MÜSLÜMAN YAZARIN EDEBİYAT KAYGISI ÜZERİNE
Edebiyat kaygısı Okurlarımın, kaygı / endişe / ihtimam-gösterme fenomenleri ve bunların benlik’le ilişkisi hakkında Heidegger’ce -bir edebiyatçı özeniyle- yapılan tanımlara / çerçevelemelere vakıf olduklarını var sayarak, ben de onlardan hareketle, edebiyat kaygısı içinde olmanın, aslında edebiyatı aşan ya da edebiyatı kendiliğinden kendi içine çeken &l    Devamı...

‘Tarihi-Biyografik’ Niteleme Işığında Çağdaş Dönem Yunus Emre Romanları-3
Genel olarak değerlendirdiğimizde; Yunus Emre’nin hayatını işleyen biyografik romanlarda menkıbevi malzemenin hep öne çıktığı, roman kahramanı Yunus Emre’nin küçük yaşlardan itibaren arayış içinde olduğu, huzursuz ama meraklı, varlık-yokluk üzerine düşünen bir kişilik sergilediği görülmektedir. Yunus; ne aradığını bilmeyen, özlem, yalnızlı    Devamı...

‘Tarihi-Biyografik’ Niteleme Işığında Çağdaş Dönem Yunus Emre Romanları-2
Od İskender Pala’nın kaleme aldığı “Od [27], ‘Bir Yunus Romanı’ alt başlığı ile sunulmuş, “Bizim Yunus’a” ithafıyla başlamaktadır. Yunus Emre ve oğlu İsmail (Samuel)’in hayatları ile ilgili olay akışının Molla Kasım tarafından yazılarak aktarılması ile oluşturulmuştur. Eşini ve oğlunu kaybeden bu kayıplarla imtihan edilen Yunus, rençberlikten dervişliğe, dervişl    Devamı...

‘Tarihi-Biyografik’ Niteleme Işığında Çağdaş Dönem Yunus Emre Romanları-1
Biyografi ve Biyografik Roman Biyografi, “kıssadan hisse” bağlamında, bir yaşam öyküsünü eğitici, öğretici yönleriyle bir model olarak sunar. Bu özelliği ile eğitsel ve ahlâksal bir nitelik taşır. “Biyografik biçimde hem hayatın dolaysız birliğine hem de sistemin tümüyle tamamlanmış mimarisine yönelik duygusal ve kısır çaba denge    Devamı...

EDEBİYAT MAFYASI
Hakikat yolcusu artistlik yapmaz. Çünkü artistlikle hakikat yolculuğu birbirinin zıddıdır. İki farklı nehir… Artistlik olsun diye dervişlik yapandan hakikat yolcusu çıkmaz. El bağlamayı bilmez. Bağladığı el dervişlik işareti değildir. Hele bir de afili kelimelerle sade ama etkileyici cümleler kurabilme yeteneği varsa… Merkez onundur. Bağlıları tarafından mürşit muamele    Devamı...

ŞİİR MUVAHHİD İŞİDİR; GAYRISI ŞİİR-PERDÂZLIKTIR
Şiir-perdâzlık, şiire dâhil midir? Ekberî ekolün en önemli temsilcilerinden biri olan Saîdüddin el-Ferganî, Müntehâ’l-Medârik’inde (ki, İbnü’l-Fârız’ın Kaside-i Tâiyye’sinin şerhidir; çev.: Mustafa Yalçınkaya, Litera Yay., İst. 2018), birinci beyti açıklarken, ehlullaha gelen tecellileri,    Devamı...

 

 
EDEBİYAT
Online Kişi: 11
Bu Gün: 118 || Bu Ay: 12.952 || Toplam Ziyaretçi: 2.183.787 || Toplam Tıklanma: 51.743.993