HALEB'E DUÂ

HALEB'İ UNUTMA, UNUTTURMA!

Duâ da edemiyorsan, Müslümanlığını gözden geçir...

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

DÜNDEN BUGÜNE Kategorisine Ait Yazılar
İSLÂM HARFLERİNİN YASAKLANMASI ÜZERİNE TEESSÜRÜNDEN ÖLEN SEYYİD TÂHÂ
Millî Mücâdele yıllarında bir ara “Umûr-i Şer’iye ve Evkaf Vekâleti”ni deruhte etmiş bulunan meşhur Konya Meb’usu Vehbi Hoca bu vazifede iken “Hey’et-i İftâiye Reisi” yani bir nevi “fetvâ emini” olarak Seyyid Tâhâ Efendi”yi Ankara’ya aldırtmıştı. Bu zat, sâdece dini mes’elelerde değil,     Devamı...

MALAZGİRT RÛHU: DİRİLİŞ UMUDU VE UFKU!
Bazen öyle durumlar olur ki, vaziyeti anlatmaya en güzel kelimeler, en derinlikli cümleler kifâyet etmez! Bedeli ödenen bir hayat, bütün meseleyi ciltler dolusu kitaplardan daha iyi izah eder. MALAZGİRT RUHU'NUN CANLI ÖRNEKLERİ İşte böyle olağanüstü hâdiselere şehadet ettiğimiz zorlu günlerden geçiyoruz: Her gün yeni şehit haberleriyl    Devamı...

TARİHİN BÜYÜK PARANTEZİ KAPANIYOR
Zaman tünelinden, parantezinden çıkıyoruz. Daha doğrusu zaman ayarlı bir huruç hareketiyle ve vaktiyle karşı karşıyayız. Hazreti Musa’nın Mısır’dan çıkışı mekan ayarlı ve coğrafi bir çıkıştı. Tih Çölü’nden çıkışı ise terbiye maksatlı olarak zaman ayarlı bir çıkıştı.  Biz ise hem zaman ayarlı hem de mekan ayarlı bir çıkış dev    Devamı...

MALAZGİRT: İKLÎM-İ RÛM'U TUTAN CİHANGÎR SAVLETİ
Yahya Kemâl “Alp Arslan’ın ruhuna gazel” şiirine şu mısra ile başlıyor: İklim-i Rûm’u tuttu cihangir savleti/Cihana hükmeden hükümdarın hücumu Anadolu’yu tuttu... İkinci mısra: Tarih o işde gördü nedir şîr savleti/İşte o zaman tarih arslan hücumunun ne olduğunu gördü...“ Arslan hücumu” ile aynı zamanda Bü    Devamı...

Türkiye, İngilizlere esaslı bir Osmanlı tokadı aşketti!
İki büyük sanayi devrimini İngilizler yaptı. Açgözlü kapitalist düzenin temellerini İngilizler attı. Modern insanı, “homo economics” / “ekonomik insan” olarak İngilizler tanımladı.İNGİLİZLERİ ANLAYAMAZSANIZ, HAPI YUTARSINIZ!Önce “üreten makina” oldu insan. Sonra post-fordist ekonomiyle ve postmodern dalgalarla birlikte “tüketen h    Devamı...

SOYKIRIMLARIN İLKİ VE ANASI
Son sı­ra­lar­da dün­ya­da Türk­le­re kar­şı bir kü­re­sel yı­ğı­nak, kam­pan­ya ve sui­kast eği­li­mi var. Sui­kast kö­tü ni­yet­li ter­tip an­la­mı­na gel­mek­te­dir.  Er­me­ni soy­kı­rı­mı­nı tar­tış­ma­sız bir ger­çek ha­li    Devamı...

ÇANAKKALE'DE DİRİLMEK!
Yüz­yıl­da bir­çok şe­yi unut­tuk, Ça­nak­ka­le­’yi as­la! Ça­nak­ka­le­’den kon­şur­ken âde­ta bir mu­ci­ze­den bah­se­di­yo­ru­z… Ara­dan bir asır geç­ti, fa­kat hâ­tı­ra­sı hâ­lâ can­lı. Os­man­lı B    Devamı...

ÇANAKALLE RÛHUNU NASIL KAYBETTİK?
Bu sorunun cevabını aramadan, “Çanakkale ruhunu nasıl yeniden kazanabiliriz?” sorusunun cevabını bulamayız… Sadece anma merasimleri düzenlemek ve kuru hamaset yapmak değil marifet, Çanakkale’yi derinlemesine anlamak ve o manaya göre adımlar atmak şart…Çanakkale’de hakka dayanan, rıza-yı İlâhi’yi arzulayan, kardeşliği yaşayan bir ümm    Devamı...

 

 
DÜNDEN BUGÜNE
Online Kişi: 18
Bu Gün: 70 || Bu Ay: 1852 || Toplam Ziyaretçi: 1609049 || Toplam Tıklanma: 40730509