HALEB'E DUÂ

HALEB'İ UNUTMA, UNUTTURMA!

Duâ da edemiyorsan, Müslümanlığını gözden geçir...

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler
TASAVVUF Kategorisine Ait Yazılar
İMÂM-I RABBÂNÎ HAZRETLERİ ÜZERİNE...
Şimdiki zamanda, akademik veya münevverane bir tutumla dînî yapılar ve bu yapıların kurucuları, takipçileri, temsilcileri hakkında konuşurken, gerek o yapıların oluşumuna, gerekse bu kişilerin konuşma zaman ve şartlarına edeple yaklaşılması elzemdir.Öte yandan, söz konusu yapılar ve kişiler hakkında konuşanların var olanı tekrarlama değil, yeni şeyler söyleme, en doğru bilgiye u    Devamı...

TASAVVUF MİRASIMIZ
İslam metafiziğinin züht devrine ait ilk kaydi bilgisi olarak kabul gören, Ebü'l-Hasen Alî b. el-Hüseyn b. Alî b. Ebî Tâlib'in (ks., ö. 94/712) es-Sahîfetü's-Seccâdiyye adlı eseriyle başlayıp, Haris el-Muhâsibî'nin (ks., ö.243/857) eserleriyle gelişerek, tasavvuf devrinde Cüneyd-i Bağdâdî'nin mektupların    Devamı...

ŞU KIRILMA ANLARINDA TASAVVUF AHLÂKINA MUHTÂCIZ
Tasavvuf tartışmaları, tasavvuf tarihi, tasavvuf ahlâkı Başlık biraz iddialı, farkındayım. Elbet bir köşe yazısında, tüm başlığın hakkını vermek pek mümkün görünmüyor ancak elimden geldiğince, katkı sunmak adına kendi zaviyemden mevzuya dair birkaç şey söylemek isterim.İnsan okudukça bir şeyler öğrendiği kadar, neler bilmediğini de öğreniyor. Yakl    Devamı...

TASAVVUFA SALDIRMAK TUZAĞI YUTMAKTIR!
Gelen felâketin farkında bile değiliz henüz: Balkan'lardan Kafkaslara, Afrika'nın içlerinden Hint-Pakistan altkıtasına ve Malay havzasına kadar hem Ehl-i Sünnet Omurga hem de Müslüman Sosyolojik Omurga çökertiliyor iki yüzyıldır.Tarihte ilk defa, önce Vehhâbîler üzerinden, sonra da Selefîler üzerinden Hâricî mantığı,     Devamı...

BALKANLARDAKİ YÜKSEK BASINÇ: TASAVVUF
Bu sene Ahmed Yesevî yılı...“O da kim?” Denirse, söylenecek çok söz var. “Anadolu’da Yunus Emre’nin açtığı şiir çığırının Türkistan’daki müjdecisi” demek bir başlangıç olabilir. Dahası, Türkistan ahalisini hikmetleriyle müslümanlığa ısındıran ve dahası, dervişlerini göndererek Anadolu ve Rumeli’ni    Devamı...

MEVLÂNÂ'YI GÖSTERİP TASAVVUFA VURUYORLAR
Dinime Dahleden Bari Müselman Olsa! Geçenlerde İran meşrepli bir cemaatin mensubu otostop yapmadığım halde beni görünce durdu ve aracına buyur etti, bu vesile ile kısa bir yolculuğumuz ve sohbetimiz oldu. Dış politikaya meraklı olduğunu ve vakit bulursa doktora yapmak istediğini söyledi. Ben de merak edip hangi konu üzerine çalışmak istediğini sordum. Nakşibendilerin İngiliz aj    Devamı...

TASAVVUF VE PASİFİZASYON-4
Üzerinde konuştuğumuz meselenin, bu köşede hall-u fasl edilemeyecek kadar geniş olduğunun farkında bulunmakla birlikte, serinin bu son yazısında temas edeceğim bir-iki noktanın, önceki yazılarla birlikte ele alındığında Tasavvuf hakkındaki önyargılardan veya bilgi eksikliğinden kaynaklanan kimi olumsuz değerlendirmelerin bir kere daha gözden geçirilmesine vesile olacağını umarım.Cihad&    Devamı...

TASAVVUF VE PASİFİZASYON-3
Tasavvuf ehlinin, toplumun sadece ruhî ve ahlakî eğitimine katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda, yeri geldiğinde düşmanla savaşa (cihada) da fiilî olarak katıldığını gösteren pek çok örnek vardır. Bugün bunlara dair bazı örnekler zikredeceğim.Okuyacağınız isimlerden birçoğu, sınır boylarında bulunan “ribat“larda yaşamış, bir yandan mücahid    Devamı...

 

 
TASAVVUF
Online Kişi: 22
Bu Gün: 70 || Bu Ay: 1852 || Toplam Ziyaretçi: 1609050 || Toplam Tıklanma: 40730534