İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

TASAVVUF VE TARÎKATLAR Kategorisine Ait Yazılar
NAKŞİBENDÎLİK GÜNDEMİ
Hafta sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) İstanbul, önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak.Marmara İlahiyat Fakültesi, Hüdayi Vakfı ve İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nün (İSTAM) birlikte düzenlediği, uluslararası nitelikli sempozyumda İslam tasavvufunun ana mecralarından birisi, Nakşibendilik masaya yatırılacak.Türkiye’den ve dünyadan pek çok il    Devamı...

ANADOLU İRFÂNININ NAKŞÎ DAMARI
Anadolu irfanı birkaç damardan beslenen muhteşem bir terkip, devasa bir sentezdir. Bunlardan bir tanesi de Nakşibend geleneğidir. Anadolu dışında, özellikle Orta Asya ve Hind alt kıtasında da yetiştirdiği büyük ustalar eliyle her iklime nakış nakış tevhid zevkini işlemiş bir ocaktır. Anadolu irfanının kurucu babası olarak gördüğümüz İbn Arabi'nin önemli şarihleri ara    Devamı...

TASAVVUF DÜŞMANLARINI TANIMA KILAVUZU
FETÖ'nün ihaneti üzerinden diğer cemaat ve tarikatlara potansiyel tehlike muamelesi yaparak saldıran bir güruh var. Buldukları her mikrofondan, gördükleri her kameradan, tuttukları her köşeden tasavvuf ehline hunharca saldıran bu güruhu kabaca beş ayrı gruba ayırabiliriz.1) BilmeyenlerBunlar en masum ve nispeten mazur olanlar. Konuya dair hiçbir bilgileri yok, ama sa    Devamı...

TASAVVUF, TARİKATLAR VE CEMAATLAR-4
Safevî ailesi, Sühreverdiyye-i Ebheriyye tarikatının şeyhlerinden Kürt asıllı Şeyh İbrahim Zahid Gîlânî'nin halifelerinden Şeyh Safiyuddin Ebu'l-Feth İshak El-Erdebîli (Vefatı:735/1334) tarafından kurulmuştur. Şeyh Safiyuddin ve Safevilerle ilgili en eski kaynak olan Safvetu's-Safâ'ya göre, Şeyh Safiyuddin'in ailesi aslen Horasan-Mazenderan vil&ac    Devamı...

TASAVVUF, TARİKATLAR VE CEMAATLAR-3
İslâm âleminde, itikâdi ve fıkhi mezheplerde, fırkalarda olduğu gibi, hem İslâm dünyasının genişlemesi, müesseseleşmenin gelişmesi ile zamanla, Tasavvuf akımı da müesseseleşmiş, tarikatlar şeklinde şubelere ayrılmıştır. Bu çerçevede tarikat silsileleri oluşmuştur. Tüm bu tarikat silsileleri adlarını aldığı Abdülkâdir Geylanî, Ebu'n-Necib E    Devamı...

TASAVVUF, TARİKATLAR VE CEMAATLAR-2
Tarikatlar ve bunların müesseseleri olan Tekkeler/Zaviyeler, birçok alanda gelişme göstermiş, Manevi seyr u süluk, Ma'rifetullah, Fütüvvet ve uhuvvetin yanı sıra, Kültür, sanat ve edebiyat sahasında da büyük ürünlere kaynak teşkil etmişlerdir. Birçok ünlü şâir ve edebiyatçı da bu tekkelerden yetişmiş kimseler olup, bir&cce    Devamı...

TARÎKATLAR VE CEMAATLAR-1
15 Temmuz Kanlı Darbe Teşebbüsünün ardından, FETÖ dolayısıyla gündeme gelen tarikatlar ve ve cemaatler konusu medyada halen de gündemin ilk sırasını işgal etmektedir. Darbe teşebbüsünün oluşturduğu sıcak atmosferin etkisi ile tüm tarikat ve cemaatler adeta hedefe kondu. “Tarikatların ve Cemaatlerin, devleti ve toplumu nasıl tehdit eden unsurlar” olduğuna i    Devamı...

CEMAAT-TARİKAT
Besmele, hamdele ve salat-ü selamdan sonra… Hain darbe girişiminden sonra tarikatlar ve cemaatler çokça konuşulur oldu. Özellikle reformist akademisyenler ekran ekran dolaşıp tarikat-cemaat karşıtlığını yüksek sesle dile getirir oldular. Nedir tarikat? Ve nedir cemaat? Aslında bunlar aynı şeyler değildir. Cemaat yapılanmasıyla tarikat yapılanması farklıdır. Cemaat, bir liderin     Devamı...

 

 
TASAVVUF VE TARÎKATLAR
Online Kişi: 14
Bu Gün: 145 || Bu Ay: 3.247 || Toplam Ziyaretçi: 1.763.298 || Toplam Tıklanma: 44.210.070