İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

TASAVVUF VE TARÎKATLAR Kategorisine Ait Yazılar
TARÎKAT DÖNEMİ
Besmele, hamdele ve salat-ü selamdan sonra… Tasavvufun iyice müesseseleştiği, usul ve kavaidinin tesbip edilip kökleştiği ve hicri altıncı asırdan günümüze kadar uzanan döneme de “Tarikat Dönemi” demek mümkündür. Bin senedir bütün Müslümanların kabul edip hürmet gösterdiği, isimleriyle anılan yollarının İslam &ac    Devamı...

TEKKELERLE BİRLİKTE EDEB KAPISI DA KAPANDI
Konya’dan yazıyorum; Mevlevî Âsitanesi’ni ziyaretten sonra...“Mevlevî Âsitanesi” mevleviliğin merkez tekkesi demek... Hz. Mevlâna’nın yüzyılları aşan tesirini anlatmaya gerek yok. Vefat ettiğinde mezarının üzerine bir gök kubbe dikildi. Uçsuz bucaksız Konya ovasında yolunu arayanlar 30-35 kilometreden parıltılarını saçan Kubbe-i     Devamı...

NAKŞÎ YOLUNDA USUL VE GAYE
Nakşibendî silsilesinin 15’inci halkası Şâh-ı Nakşibend (k.s.) hazretleri buyurdu ki:• Dışımız halk, içimiz Hak iledir.• Bizim yolumuz sohbettir.• Halvette (uzlette-riyâzatta) şöhret vardır, şöhret ise âfettir.• Hayır ve bereket cem’iyette, bir araya gelmektedir. Bu da sohbet ile olur.• Sohbet ise bir kimsenin arkadaşında fâni olmasıy    Devamı...

RÂBITANIN İSBÂTI
(…) Fakîr, Muhammed bin Halil derim ki râbıtanın mânâsı odur ki, mürîd mürşidine, zâtına, ef’âline, tâatına tam muhabbeti olup o derece ki mürîdin hayâlinden mürşidin rûhâniyyeti kat’iyyen ayrılmamalıdır. Çünkü: من احب شيئا اك    Devamı...

İSLÂMCI DÜŞÜNCE VE TASAVVUF İLİŞKİSİ
İslamcı düşüncenin ne zaman başladığı konusundaki tartışma, Sadık Albayrak’ın menzili “Senusiyye” hareketine kadar geri çekişi üzerinden bir kez daha okunmalı. Bu milat, ister istemez F. Robinson’ın islamcı düşüncede sufizm etkisinin “grafik delili” dediği merkator ölçekli bir harita üzerinden düşünmeye teşvik eder bizi. Şe    Devamı...

SOSYAL İSLÂM (Tarikat ve cemaatler)
"Sosyal İslam" adı altında topladığımız gruplar iki önemli mecrada akıyor: Biri tarikatlar, diğeri ise cemaatler. Bazı sosyal bilimciler bu iki versiyona "örgütlü din" adını veriyorlarsa da, tanımlama yanlıştır, zira tarih boyunca din daima örgütlü olmuştur. Dinî hayat cemaatten ayrı düşünülemez.Gerek toplumsal gerekse tarihsel kimlikleri ve öze    Devamı...

TEKKEDEKİ CUMHURBAŞKANI
Ohri’de, 17. yüzyıldan sürüp gelen Halvetî tekkesi... 1993 yılında bu tekkenin hatırlı bir misafiri vardı.Cumhuriyetin 70. yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Balkanlarda yeni kurulmuş bir devlet olan Makedonya’yı resmi olarak ziyaret ediyordu. Göl kıyısında, eski Osmanlı eserlerini muhafaza eden bu kasabada Turgut Ö    Devamı...

TARÎKAT VE CEMAATLERİN AYAKTA KALABİLMESİNİN SIRRI
Yıllar önce, sosyal bilimcilerin “dinî uyanış”ı tartıştıkları bir paneli izlemiştim. Şu anda CHP milletvekili olan bir kadın sosyal bilimci, irticanın ne kadar ileri gittiğini, filan yerde neler olduğunu, falanca kişinin ne dediğini söyleyerek neredeyse ağlamaklı bir ses tonuyla dindarlardan şikâyet ediyordu.  Onun arkasından söz alan, fakültede derslerine de girmiş ol    Devamı...

 

 
TASAVVUF VE TARÎKATLAR
Online Kişi: 23
Bu Gün: 119 || Bu Ay: 4.943 || Toplam Ziyaretçi: 1.765.737 || Toplam Tıklanma: 44.304.299