İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

TASAVVUF VE TARÎKATLAR Kategorisine Ait Yazılar
HAK TARÎKATLER HANGİLERİDİR?
Tasavvufî bir tarikatin hak ve doğru olması için birtakım şartlar gereklidir.(1) Şeriata aykırı hiçbir tarafı olmayacaktır. Şeriata aykırı tarafları olan bir tarikat hak tarikat değildir.(2) Sahih bir itikada (inanca) bağlı olacaktır. Bu devirde İmamı Eş'arîyi ve İmamı Mâturidî'yi inanç konularında imam ve mukteda kabul edecektir.(3) Beş vakit namazın cemaatle     Devamı...

BİR NAKŞİBENDÎ DÜŞMANI
Gölpınarlı kimlere gerici diyor? Aslında Abdülbaki Gölpınarlı'ya değinmek bile istemiyordum. Fakat Halid-i Bağdadi Hazretlerine ve Nakşilere onca hakaret etmiş olması beni söz çilesinden çıkardı.  Abdülbaki Gölpınarlı meselesini pek yazmak niyetinde değildim. Hatta Bir Attar Dükkanı’nda şahit olduğum tartışmayı teyid etmek için Konya’dan bi    Devamı...

BİR KÂMİL MÜRŞİDE VARMADAN OLMAZ...
Erik dalında da üzüm yenmez ki... Derviş Yunusumuzun, Âşık Yunusumuzun ‘Yunus’ sıfatında eriyen bütün Yunuslarımızın ortak şuurumuzu yansıtan şiirleri medeniyetimizin teşekkülünde maya vazifesi görmüş her zaman. Onun şiirlerine kimler nazire söylememiş ki... Hele bir şathiyyesi var; erenler ona şerh düşmeden edememiş. Hani “Yunus bir söz     Devamı...

KIRMIZI KİTAP VE CEMAATLER
  Hala duymamış olan varsa bir iki cümle ile nedir bu kırmızı kitap biraz açayım. Bir iki cümle diyorum çünkü bir vatandaş olarak bu kitap hakkında pek fazla bilgimiz yok. Buna diğer adı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi. Bu kitabın Türkiye Cumhuriyeti ‘gizli anayasası’ olduğu söyleniyor. Bir de bildiğimiz cildinin kırmızı olduğu. İçinde neler y    Devamı...

AHMED YESEVÎ HAZRETLERİ SEMPOZYUMU
Bağcılar Belediyesi, Türk ve İslam dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Hoca Ahmet Yesevi anısına Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu düzenliyor. 20-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyum Holiday İnn Oteli’nde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.Hoca Ahmet Yesevi’nin Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlar’a kadar uza    Devamı...

DİYEMEDİKLERİM YAKAR GÖNLÜMÜ!
  Diyemediklerim var...Güz beni bekler Şeyhim,Efendim,Diyemediklerim yakar gönlümü.Bozkır rüzgârlarının önüne katılmış bir yaprağım.Sürüklenip gelmişim kapına. Yüreğimde bir sonbahar telaşı. Bir göçmen kuşlarına bakıyorum bir kendime... Gökyüzünde kuşlar kafilesi döne döne uçuyor, renkli, ahenkli. Her kanat &cced    Devamı...

RÂBITA
  Râbıta Osmanlıcaya Arapçadan geçmiş bir kelime olup sözlük mânâsı bağ yahut bağlantıdır. Başka mânâları da vardır. Tasavvufta mânâsı müridin hayâlen kendini şeyhinin, mürşidinin huzurunda tasavvur etmesidir. Tasavvufa ve tarîkata tamamen karşı olan, mutasavvıfları ve tarîkat mensuplarını şirk ve küfürle s    Devamı...

SUUD TASAVVUFA SIĞINDI
  Şiddetin panzehiri ve huzurun adresi tasavvuf mu? Son sıralarda şiddete maruz devletler, içinde bulundukları duruma tasavvufla çare arıyorlar. İfratın panzehiri tasavvuf olarak telakki ediliyor.Elbette burada ifrattan tefrite düşmek de var. Haricilik ile Mürcie esasında ifrat ve tefrit makamlarıdır. Keza Mutezile ile Haşeviyye ve Zahirilik bir anlamda birbirlerinin anti tezleridir. Lak    Devamı...

 

 
TASAVVUF VE TARÎKATLAR
Online Kişi: 21
Bu Gün: 161 || Bu Ay: 3.263 || Toplam Ziyaretçi: 1.763.322 || Toplam Tıklanma: 44.211.135