İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

ÎMAN VE İSLÂM Kategorisine Ait Yazılar
KADIN, CAMİ, CEMAÂT ve ÖZGÜRLÜK
İslâm, insanın dünyaya günahsız geldiğini kabul eder ve ona günah işlemeden nasıl yaşayabileceğinin yolunu gösterir. Fıtratındaki kodlara uygun olarak kadını kadın, erkeği de erkek olarak kalmaya davet eder. Kendi olabilen kadın ve erkek, sahip oldukları farklılıklar içerisinde daimi ve izafî görev alanlarında, varoluşlarının gereğini îfa ile sorumludur. Sorumluluk ş    Devamı...

ÎMAN, İSLÂM VE ŞERİAT
İmam Âzam (rh.a.)’den şu satırları nakletmiştik:Lügat itibariyle iman ile İslâm arasında fark vardır. Fakat dinde, İslâm’sız iman, imansız da İslâm olmaz. Bunlar bir şeyin dışı ve içi gibidir. Din ise iman ve İslâm ile beraber bütün şeriatın ismidir. - Ebu Hanife, el-Fıkhu’l-Ekber, s. 68. (Aliyyü’l-Kârî şerhi ile, Mısır, 1323    Devamı...

EN BÜYÜK FİTNE VE FESAT
* En büyük fitne ve fesat kaynağı, ellerinde hürriyet, imkân ve fırsat olduğu halde, vazifeli ve sorumlu Müslümanların emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmamaları, bu farzı terk ve tatil etmeleridir.* Türkiye’nin bugünkü hale düşmesinin birinci sorumlusu ve suçlusu Sünnî Müslüman çoğunluğun emr-i maruf ve nehy-i mü    Devamı...

İBÂDETLER ALANINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİR USUL KURALI
Bu yazımda, sabahleyin mekteb-i furu grubunda üç aylara dair yazdığım yazının uzantısı mâhiyetinde son derece önemli bir usul kuralından söz edeceğim. Bunun öncesinde bir tespite ve sonrasında da kuralın uygulamasına yer vereceğim. A. TESPİTFıkıh ilminin konusu, dinen mükellef olan kimselerin yapıp ettiği eylemlerin ve amellerin şer'î hükmünün belirlenmes    Devamı...

İSLAM, İLAHİYATÇILARIN YORUMLARINA BIRAKILAMAZ
Allah’ın dini tekelleştirilemez İslâm her çağda ve her mekânda tatbiki mümkün olan bir dindir. İslâm zamana ve mekâna uymaya mecbur değildir. Ama bütün zamanlar ve mekânlar İslâm’a uymaya mecburdurlar. İslâm’ı zamana ve mekân’a mahkûm ettiğiniz andan itibaren modern hurafelerin emrinde olursunuz. Türkiye&rsq    Devamı...

EBUBEKİR SİFİL HOCA'DAN CUMHURBAŞKANIMIZA
Aşağıdaki metin @EbubekirSifil adlı twitter hesabının tweet zincirinden müteşekkildir. Sn. Cumhurbaşkanımızın malum konuşmasını -sonradan getirilen tavzihle birlikte- dinî meselelerin, hatta dinin kendisinin istismar konusu yapılmasını istemediği şeklinde anlamak istiyoruz. Ancak etkileri itibariyle farklı bir sürece yol açtığı da açık.Varlığını bu ülkenin değerleriyle savaş ü    Devamı...

İmam Rabbanî’nin namaza, vahdeti vücuda, ney ve semaya dair bir mektubunun özeti
‘Değerli kardeşim, namaz İslam’ın en temel rükünlerinden ikincisidir. (Birincisi kelime-i şehadettir yani Allah’a ve resulüne imandır). Namazın kendisi bir cüz gibi olsa da onda her ibadetten bir parça bulunuyor olması itibariyle o küldür, her ibadeti bünyesinde toplar, hepsinin üstündedir ve zayıf bir rivayet de olsa, Resulüllah’ın Mira    Devamı...

Müslüman, din düşmanlarıyla değil, din kardeşleriyle barışır.
Her Müslüman başlıbaşına bir değerdir Müslüman, asırların insan güzelidir. Müslümanın değeri imanıyla, ameliyle, ahlâkıyla ölçülür. Müslüman dik başlı değil, başı dik olandır. Müslümana çatık kaşlı olmak değil, güleryüzlü olmak yakışır. Müslüman din düşmanlarıyla değil, din kardeşleriyle barışır. İ    Devamı...

 

 
ÎMAN VE İSLÂM
Online Kişi: 17
Bu Gün: 154 || Bu Ay: 3.256 || Toplam Ziyaretçi: 1.763.311 || Toplam Tıklanma: 44.210.928