İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

ÎMAN VE İSLÂM Kategorisine Ait Yazılar
Faiz lobisine karşı direnmek Karunlara karşı direnmektir/1
İslâm öncesi ve İslâm dışı bütün rejimler, sistemler cahiliyye rejim ve sistemleridir. Cahili sistemlerin vazgeçilmezlerinden birisi de faizdir. Cahili sistemlerin hayata hâkim olmaları ve varlıklarını devam ettirmeleri, faizin varlığına bağlıdır. Cahiliyyenin zıddı olan İslâm ise, faize ve faizcilere karşı bir inkılâptır. İslâm dini faiz ile faizin girdiği b&    Devamı...

SÜNNET Mİ GELENEK Mİ?
Giriş Müsteşrikler(1), Batı dillerinde yaptıkları İslâmiyat çalışmalarında “Sünnet” ve “Hadis”i “tradition” (gelenek) kelimesi ile ifade ettiler. Bu, onların, Sünnet ve Hadis’i (tıpkı kendi geçmişlerinde olduğu gibi) Rasul -i Ekrem s.a.v. Efendimiz’den sonra gelenlerin O’na atfettiği ve fakat aslında O’na ait olmayan bir     Devamı...

HİSSÎ MÜSLÜMANLIKTAN İLMÎ MÜSLÜMANLIĞA GEÇİŞ
İslâm dininin ana kaynaklarında yeri olmayan hiçbir şey dinî değildir ve de dinden sayılmaz. İslâm kaynaksız ve karanlık bir din olmadığı için kaynaksız kalmış kaypaklara kapalıdır. İslâm söz konusu olduğunda bilginin/ilmin kaynağı ve araçları bellidir. Anneden doğma hiç kimse âlim değildir. Rabbimiz haber veriyor:“Ve Allah sizi analarınızın karınla    Devamı...

İŞTE BUNLAR KÜFÜRDÜR
Küfür gerçeği, doğruyu örtmek, gizlemek, inkar etmek demektir. Kur’anın kesin emirlerini, farzları red ve inkar etmek küfürdür. Resulullah Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) Sünnetini, mütevâtir ve sahih hadislerini inkar etmek küfre köprüdür. İslamdan başka hak ibrahimî dinler olduğunu, bunların da ehl-i necat ve cennetlik ol    Devamı...

UFO HÂLİNE GETİRİLEN İSLÂM
Bugün İslam dünyasının karşılaştığı en mühim problem bana göre din adamlarının serdettikleri nevzuhur açıklamalarla onu ya bir “ölü” din haline veyahut bir “öldürme“ dini haline getirmeleri olmuştur. “Yeni Açıklamalar” derken, zamanın ve insanın ihtiyaçlarına karşılık verecek görüşlere karşı çıkıyoruz zan    Devamı...

EHL-İ SÜNNETE UYMAYAN SÖZ KİMDEN GELİRSE GELSİN REDDEDİLİR
Beşer şaşar De ki: “Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu var ki bana, ilâhınızın, sadece bir ilâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve âhirete yararlı iş yapsın ve rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın” (Kehf: 110).İmam Malik Medîne'de Peygamber Mescidi'nde ders verirken şöyle diyor: “Şu Ravza'da medf    Devamı...

SÜNNÎLİKLE KAFAYI BOZANLAR, BOZULMUŞ
Geçen hafta yayımlanan “İslamoğlu, Müslümanları yoruyor” başlıklı yazım üzerine aynı düşünce ikliminin insanları tarafından sosyal medyada aleyhimize kampanya başlattılar, tarafıma reddiyeler gönderdiler. Bana yazılan reddiyeler maalesef bizi fazlasıyla doğruluyordu. Maalesef diyorum, zira “vahye dönüş” gibi asıl anlamından koparılmış indi sloganl    Devamı...

İTİKATTA BİD'AT ve ŞERİATTAN SAPAN SÛFÎLER (İmâm-ı Birgivî'den çarpıcı düsturlar)
Bid’at-bid’atçi, hevâ (nefsî arzular)  -  nefsanî arzular peşinde koşanlar gibi kelimeler mutlak bırakıldıklarında ilk akla gelen “İTİKADDA  OLAN BİD’AT” mânâsınadır. İtikadda olan bid’atın bâzısı “küfürdür”. Bazısı küfür değilse de bütün büyük günahlardan, hatt&a    Devamı...

 

 
ÎMAN VE İSLÂM
Online Kişi: 28
Bu Gün: 107 || Bu Ay: 6.411 || Toplam Ziyaretçi: 1.782.721 || Toplam Tıklanma: 44.760.264