İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

ÎMAN VE İSLÂM Kategorisine Ait Yazılar
KANAAT ÖNDERLERİYLE İMTİHAN OLMAK 2
Dinlerini Rablerinden değil kendi reylerinden alanlar, kendi kanaatlerini din edinirler ve din diye başkalarına dayatırlar. Günümüzde kanaat önderlerinin kendi heva ve heveslerinden helal ve haramlar tespit ve etmeleri, İslâm coğrafyasını işgal ve istilâ etmeye çalışan harbi ve mürtedlerin “Dine Karşı Din” tuzağına yakalanmış olmalarındandır. Günüm&uum    Devamı...

KANAAT ÖNDERLERİYLE İMTİHAN OLMAK
Müslümanların birbirlerini tekfir etmekten zevk aldıkları İslâm’sız bir asırda yaşıyoruz. Müslümanlar olarak kâfirlerle savaşacağımıza birbirimizle savaşıyoruz. Kendimizi, âlimlerimizi, kanaat önderlerimizi edille-i şer’iye ile yani Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha ile mukayyed görmediğimiz günden bu yana birbirimizle boğuşuyoruz.    Devamı...

HANEFÎ-MÂTURÎDÎ İSLÂMLIĞI
1. İki büyük güç var: Biri Hanefî-Mâturidî Ehl-i Sünnet Fırka-i Nâciye İslamlığı… Diğeri Vehhabî Selefî radikal bid’at cereyanı. 2. Birincisi islamî devamlılığı temsil ediyor, ikincisi tarihî bir ârıza ve kopukluktur. 3. Birincisinde cihad vardır, terör yoktur. İkincisinde cihad ile terör özdeş hale     Devamı...

KÂFİR İDÂRECİYE İTAATİN HÜKMÜ
İslam, insanlara yaşadıkları coğrafyaya hükmeden yöneticinin durumunu bilmeyi farz kılmıştır. Eğer bu yönetici Müslüman ise ona itaat edip destek vermek; kâfir ise ona isyan edip onu azletmek şer‘î bir vecibedir. İmam Ğazalî der ki:“Halkın, hâkim olan yöneticinin durumunu bilmesi vaciptir”[1]Küfre girmiş bir yöneticiye itaat edilmesi     Devamı...

MÜSLÜMAN MAHALLESİ
“MÜSLÜMAN MAHALLESİ” temalı 30 mesajlık dizimize başlıyoruz. Ya Allah Bismillâh!Değerli kardeşim İbrahim Tenekeci ile tanışmamızda da aynı hissi yaşadım.Yeni tanıştığınız biriyle, ortak dostlar ve münasebetlerle, kırk yıldır tanıştığınız bir dost gibi sohbet etmenin sırrı nedir?Bunun sırrı, aynı çevrede, Müslüman mahallesinde büyümektir.Atalarımızın dediği g    Devamı...

ÜMMETİ ÜMMET YAPAN ÖZELLİKLER
Kuran-ı kerim ümmet ifadesini kullandığı yerlerde ondan hangi özelliklerle söz ediyorsa bu özellikleri ümmeti ümmet yapan özellikler olarak görebiliriz. Şöyle buyruluyor:“Siz insanlık için yaratılan en hayırlı ümmetsiniz; marufu emreder, münkeri yasaklarsınız, Allah'a iman edersiniz…”. Maruf, dinin ve aklıselimin iyi dediği, mün    Devamı...

HER ÇARPIK, SÜNNÎLİĞE VURUYOR; BU NE YA!
Eleştirilen Sünnîlik Türkiye’de garip şeyler oluyor. Müslüman dünyanın hiçbir Sünnî coğrafyasında olmayan, olması da düşünülemeyecek şey, Türkiye’de oluyor. Bu coğrafyaya kimliğini ve ruhunu veren, medeniyetimizin kurucu paradigmasına kaynaklık eden Ehli Sünnet, sistemli olarak hedef alınıyor, karalanıyor, karikatürize ediliyo    Devamı...

HEYECAN GİDERSE GERİDE BİR ŞEY KALMAZ
İbadetler âdete, âdetler ibadete dönüşebilir Şu sözü beğendiğim için çok tekrarlarım: Bir düşüncenin ya da dinin sürekli canlı kalabilmesi, zamana ve şartlara göre kendini güncelleyebilmesi için dört temel unsura ihtiyaç vardır: Bilgi, eylem/amel, tefekkür ve heyecan. Bunlardan biri eksik olursa hayat insanı yolun dışına a    Devamı...

 

 
ÎMAN VE İSLÂM
Online Kişi: 35
Bu Gün: 116 || Bu Ay: 6.420 || Toplam Ziyaretçi: 1.782.775 || Toplam Tıklanma: 44.761.174