RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ

 

Kardeşlerimizin Ramazân-ı Şerîf'lerini tebrik ederiz.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
 
Okunma sayısı: 12521
C.Yakup Şimşek

HAYAT HİKÂYEM

Muallim, musahhih, münekkid, muharrir, müellif... Yazı hayâtına Doğruluş’ta başlayan C.Yakup Şimşek, 1962 Adana-Kozan doğumlu. İlk ve orta tahsîlini Kozan’da, liseyi Adana’da bitirdi. 1980’de girdiği Selçuk Ünv. Eğt. Fak. Türk Dili ve Ed. kısmından 1984’te mêzun oldu.

1985’ten îtibâren MEB’e bağlı olarak Türkçe / Türk dili ve edebiyatı hocalığı yaptı. 2009’da müdür yardımcılığına geçti, hâlen resmen bu işi yapıyor.

2010-2012 yıllarında İstanbul İl Millî Eğitim Ar-Ge ve Kitap Yazma Komisyonlarında "dil uzmanı" olarak çalıştı.

C.Yakup Şimşek, resmî vazifesinin yanı sıra redaktörlük yapmakta, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İsmek kurs merkezlerinden birinde Osmanlı Türkçesi dersi vermektedir.

Artakalan vakitlerinde Türkçe hakkında araştırmalar yapan Şimşek, TDK çalışmaları ve bilhassa lügatleri üzerinde tedkiklerde bulunuyor; bunlardaki cümle, târif, imlâ, noktalama hatâları vs. üzerine tesbit ve tenkidler yazıyor.

Türkçe üzerinde Dil İnkılâbı'yla başlatılan devlet icraatlarını (resmî, ilmî ve kültürel dili teşkil eden kelimelerin büyük ölçüde değiştirilmesi çalışmalarını) TDK'nın lügat ve kılavuzları temelinde tâkîb eden Şimşek, Türkçenin 1932'den bu yana süren mâcerâsını araştırıp tahlîl ediyor.

2009’dan beri TDK lügatlerinde gördüğü eksik ve yanlışları TDK'den Bir Düzine Hata seri makaaleleriyle ele almakta, TDK’ya bildirmekte ve bunların düzeltilip giderilmesinde yardımcı olmaktadır. Bu yazılarının yanında, meşhur köşe muharrirlerinde gördüğü cümle hatâlarını tahlil ve tashîh ettiği Medya Pazarında Defolu Türkçe adlı seri yazılarını kaleme almıştır.

2013 yılında çıkan Dilin Tetiği Bozuldu adlı eseriyle TYB tarafından dil sahasında “yılın yazarı” seçilen müellif, bu kitabında birçok kelimeden hareketle Türkçenin 1930'lu yıllarından bugünkü hâle nasıl geldiğini anlatıyor; eski ve yeni TDK'nın dil hatâlarına yüzlerce misal veriyor.

Evli ve iki çocuğu olan C.Yakup Şimşek resmî işine ve Türkçe araştırmalarına devâm ediyor.

   
E mail: c.yakup_simsek@dogrulus.com  
MEDYA PAZARINDA DEFOLU TÜRKÇE - 90
Merhaba! 32 yıldır üstünde kafa yorduğum, bozanlardan hesap sorduğum, ustasının karşısında el pençe dîvan durduğum Türkçe için sekiz yıldan beri yazı yazmaktayım. Bundan böyle de nasipse İstiklâl gazetesinde her salı ve perşembe günü, yazılarım çıkacak. Bendenize bu imkânı veren Hüseyin Ârif Çakmak Be    Devamı...
Kategori: DİL KALESİ
01-05-17
 
BİR PDY DAHA VAR
Devletimiz, PDY (Paralel Devlet Yapılanması) ile mücâdeleye başladı; peki diğer PDY (Paralel Dil Yapılanması) ile mücâdele için ne zaman bismillâh diyecek? Herhâlde, bu ikincisinin ne idüğünü anladığı zaman... (Bu PDY hiçbirimize yabancı değil; çünkü ilki 30 yaşındaysa bu ikincisi 80'lik bir ihtiyar. Evet,&    Devamı...
Kategori: DİL KALESİ
28-08-16
 
DİLDE SSS (Seyrek Sorulan Sualler) - 2
8. SualTDK, eski Türkçe kelimeleri diriltirken hangi esâsa ve kıstasa göre hareket etti? Bir dilin tabiî seyri içinde ölen ve mânâsını başka kelimelere devreden sözler canlandırılıp tekrar dile sokulabilir mi? Diriltilemez, diye bir kaaide yok. Fakat bir şartla: Dirilteceğiniz kelimenin ifâde ettiği mefhûmu karşılayan bir kelimeniz yo    Devamı...
Kategori: DİL KALESİ
28-06-16
 
DİLDE SSS (Seyrek Sorulan Sualler) - 1
1. Türkçeden başka hangi dilin 50-60 sene önceki şekli bugün “eski” sayılmaktadır?2. Türkçeden başka hangi dilin 50-60 sene önceki şekli, o dili bugün konuşanlar için anlaşılmaz kelimelerle doludur?3. Türkiye Cumhûriyeti’nden başka hangi devlet, kendi millî marşında geçen kelimelerden en az kırk adedini terk ettirip unutturma    Devamı...
Kategori: DİL KALESİ
19-05-16
 
DAĞILAN DİL
Türkçemiz dağıldı...Evet, "dağılmak" deyince aklınıza ne geliyorsa hemen hepsi son 80 yılda Türkçemizin başına geldi. Nasıl mı?Şöyle:Asırlardır derli toplu, soylu soplu, usturuplu bir lisanken 1930'lardan îtibâren üstüne salınan ukalâ dümbeleği, kırlağan sürüsü resmî baltacılardan yediği darbelerle bu dilin gövd    Devamı...
Kategori: DİL KALESİ
16-03-16
 
TÜRKÇENİN 'EN'LERİ
Türkçenin en vurdumduymaz, cemaate uymaz ve gözü doymaz topluluğu TDK'dır. *** Türkçenin en muhteşem ve muhterem çağı Osmanlı devridir; en sönük, kadük, güdük ve hödük Türkçe ise bugünkü dilimizdir. *** Türkçenin en güzel örnekleri çok uzaklarda, târihî duraklard    Devamı...
Kategori: DİL KALESİ
14-12-15
 
DİLİN BÜYÜK MÜ?
Bir dil (lisan), kendisinden beklenen işi görebildiği ölçüde sıhhatlidir. Bir dil, asıl vazîfesini (maddî veyâ mânevî varlıkları ve onların hareketlerini, yâni fiilleri karşılayabilmek) yerine getirebildiği kadar güçlüdür.  Elbette, bütün varlık ve fiilleri -istisnâsız- anlatabilen bir dil olamaz. Akla hayâl    Devamı...
Kategori: DİL KALESİ
02-05-15
 
TÜRKÇE GERİLİYOR - 3
Bugünün şu "kavruk-savruk-buruk-vuruk-kuduruk-uyduruk-kıl kuyruk" Türkçesi için keşke iyi şeyler söyleyebilseydim! Gûyâ "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" için çalışacaklardı... Böyle -ilerisi se&ccedi    Devamı...
Kategori: DİL KALESİ
20-02-15
 
TÜRKÇE GERİLİYOR - 2
TDK kurulduğu yıldan (1932) îtibâren oturup Türkçenin genleriyle oynamaya başlamış ve bu teşebbüsü (o zamanlar bu ülkede hiç kimsenin anlamadığı) "ulusal devrim" gibi, kendi kurduğu tezgâhtan çıkarttığı fart furt sözlerle anlatmıştı. Bundan tam seksen yıl önce -ve tam da bugünlerde- TDK tarafından hazırlanan OSMANLICADAN TÜRK&Ccedi    Devamı...
Kategori: DİL KALESİ
12-01-15
 
TÜRKÇE GERİLİYOR - 1
Evet, Türkçenin bünyesi her iki mânâda (geril-mek / gerile-mek) geriliyor. Yüzlerce, binlerce yıldır milyonlarca, milyarlarca insanın dilinde ve elinde nesilden nesile gelen; onların irâdesi, ifâdesi ve müsaadesiyle şekillenen Türkçe, birdenbire birkaç kişinin emir-kumanda zincirine bağlanıyor. Sokakta sâkince yürürken silahlı, &uu    Devamı...
Kategori: DİL KALESİ
01-06-14
 
C.Yakup Şimşek
Online Kişi: 21
Bu Gün: 201 || Bu Ay: 3.982 || Toplam Ziyaretçi: 1.739.436 || Toplam Tıklanma: 43.633.149