ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Alt Kategoriler

MAÂRİF (Eğitimle İlgili Yazılar) Kategorisine Ait Yazılar
ŞUURSUZ EĞİTİMDEN ŞUURLU EĞİTİME
Eğitim ile ilgili karşımıza çıkan en önemli sorunların başında beşikten mezara insana istikamet veren bilgiden önce ahlak ve maneviyat, terbiye ve karakter eğitimini merkeze alan, bilimselliğe önem veren diploma avcılığı yerine ilim yolculuğunu öğreten bir eğitim felsefemiz olmadan; milli ruh, milli heyecan taşıyan şuurlu bir toplum inşa edilemez. Aristo’nun : “Bir insanı akıl y    Devamı...

Eğitimin eğmeleri: “Eğmeli yavrum eğmeli!”
“Millet ruhunu yapan maariftir. Marifin düşmesi millet ruhunu yerlere serer. Maarife değer vermeyiş millet ruhunun yıkılışını hazırlar. Maarif hangi yönde yürürse millet ruhu da onun arkasından gider. Şu halde millet maarif demektir.” Büyük fikir adamımız, ruh cephemizin gösterişsiz ve nümayişsiz maden işçisi, isyan ahlâkçısı, Türkiye&rsq    Devamı...

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SEKÜLERİZMİ YAYGINLAŞTIRIR
Üç mesele Milli Eğitimin önceki Bakanından kalma köy yaşam merkezleri, meslek eğitim merkezleri ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma uygulamalarını yeniden ele almak gerek. Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılında, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin düzenleme yaparak gerekli olan öğrenci sayısını 10’dan 5’e düşürdü    Devamı...

KÖKSÜZLÜK
Eğitime dair düşüncelerimizin geldiği bir kök yok. Bu nedenle “niçin eğitim yapıyoruz”, “eğitimde amacımız nedir”, “nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz” gibi soruların bizim pedagoji tarihimizde bir karşılığı yok. Dolayısıyla köksüz, gövdesiz, dalsız, yapraksız bir meyve yetiştirmeye gayret ediyoruz. Böyle olunca geriye pratik hayatın g    Devamı...

Millî Eğitim öğretmenin temel unsur olduğunu anlamaya başlıyor mu?
Yusuf Tekin ve Millî Eğitimde paradigma değişimi "Paradigma" kelimesi, bir işin özünü ve hangi değerler üzerine inşa edildiğini işaret eden bir kavramdır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Değerler dizisi" olarak açıklanır. Biz bunu kısaca; işin ruhu, binanın temel kolonları veya insanı ayakta tutan iskelet yapısı olarak betimleyebiliriz. Uzun zam    Devamı...

ÖNCE AHLÂK SONRA MAARİF...
Malûm olduğu üzere ahlâk; huy, tabiat, seciye, insanın manevî nitelikleri, tutum ve davranışları gibi mânâlara gelir. Gerek sîret gerekse sûret bakımından güzel olan insanın ahlâken esas mîyarı ise, hiç şüphesiz, Hz. Peygamberimizdir (s.a.s.). Zira hadis-i şeriflerinde bize “Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için g&ou    Devamı...

DİNDARLAR "EMANETÇİ" PSİKOLOJİSİNİ BİR TÜRLÜ ATAMADI
Kız okulları meselesi Sadece kızların gittiği okul açmak için ileri sürülen sebebin “kız çocuklarının okullaşması sağlamak” olarak açıklanması ve 2019 yılında deklare edilen kadın üniversitesi açma gayretlerinin neden akamete uğradığı bir yana böyle bir üniversite açabilmek için Japonya’nın örnek gösterilmesi h&ac    Devamı...

Karma eğitim cinsel tacizlere zemin hazırlar
Aydınlık gazetesi; Akit’te yazdığım, gazetemizin manşet üstü verdiği “Karma Eğitim Yüzyılın En Büyük Pedagojik Yanlışı” isimli yazıma eleştiri döşemiş. Metni dikkatle okudum. Eğitimden anlamaz adamların görüşlerine yer verilmiş. Eleştiriler şöyle özetlenebilir: 1. Karma eğitimi eleştiren Alman Prof. Maria Anna Kreienbaum, Prof. Sigrid Metz-Göc    Devamı...

 

 
MAÂRİF (Eğitimle İlgili Yazılar)
Online Kişi: 6
Bu Gün: 256 || Bu Ay: 7.492 || Toplam Ziyaretçi: 2.081.455 || Toplam Tıklanma: 50.907.446