MEVLİD KANDİLİ

Bu gelen ilm-i ledün sultânıdır
Bu gelen tevhîd ü irfân kânıdır

Mevlid Kandiliniz mübârek olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler
EDEBİYAT Kategorisine Ait Yazılar
ABDAL NE ARAR NE BULUR? (Yahya Kemal'in yeni bulunmuş bir şiiri üzerine)
Devri şaşırdın mı nedir ey zaman / Fasl-ı bahârında bu hükm-i hazan Muallim Nâci     Hazanına eriştiğimiz şu günlerde 2021 yılının “Yûnus Emre Yılı”, “İstiklâl Marşı Yılı”, “Hacı Bektâş-ı Velî Yılı” ve “Türkçe Yılı” olarak kutlandığı kaç kişi tarafından hatırlanacak? Hatırlamayı bırakalım, ba    Devamı...

TÜRKİYE EDEBİYATSIZ BIRAKILIYOR
Victor Hugo, hatıralarında şöyle diyor: “Türklerin bizden fazla bir şeyleri vardı, güzellikleri vardı; biz onlara kendi çirkinliklerimizi vermeyi başardık. Bizim medenîlik taslayan bilgiçliğimize ilerlemek adını veriyorlar.” Doğru söze ne denir!.. İki yüz yıllık modernleşme maceramız, hafızamız üzerinde menfi tesirler yapmasının yanı sıra kime ve ne&rsquo    Devamı...

TÜRK ROMANI'NDA İNSAN
Bir Türk Romanı var mıdır? sorusu etrafında bugüne kadar hatırı sayılır miktarda görüş serdedildi. 1870’lerde başlayan roman maceramızın üzerinden bir buçuk asır geçmesine rağmen tartışmanın seyrinin yirmi birinci yüzyılda giderek zayıfladığı görülüyor. Kanaatimce tam tersi olması gerekirdi. Elbette bugün bir Türk Romanı vardır diyebiliyoruz.    Devamı...

EDEBİYATIN GÜCÜ
Tadına doyum olmayan sohbet meclislerinde insan kulaklarıyla beslenmenin hazzını yaşar. Gönüller sultanı Hazreti Mevlânâ “İnsan midesiyle değil, kulaklarıyla beslenir” diyor, el-hak, doğru söylüyor. Bilindiği üzere gıda, maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Vücudumuzu kuvvetlendirmek, dünya nimetlerinden - sözüm ona - daha fazla istifade     Devamı...

ŞİRAZE'MİZİ BULDUK
Edebiyat dünyamız yeni bir dergi kazandı. Şiraze dergisi “iki aylık kitap kültürü dergisi” ayrıntısıyla okurlarını selamladı. Zor günlerden geçtiğimiz bir zamanda Şiraze dergisi tutunacağımız dalları bizlere birer birer gösterircesine yeni yollar açarak edebiyat dünyamızda daha ilk sayısıyla varlığını hissettirdi. Bir derginin künyesini önemserim    Devamı...

MÜSLÜMAN YAZARIN EDEBİYAT KAYGISI ÜZERİNE
Edebiyat kaygısı Okurlarımın, kaygı / endişe / ihtimam-gösterme fenomenleri ve bunların benlik’le ilişkisi hakkında Heidegger’ce -bir edebiyatçı özeniyle- yapılan tanımlara / çerçevelemelere vakıf olduklarını var sayarak, ben de onlardan hareketle, edebiyat kaygısı içinde olmanın, aslında edebiyatı aşan ya da edebiyatı kendiliğinden kendi içine çeken &l    Devamı...

‘Tarihi-Biyografik’ Niteleme Işığında Çağdaş Dönem Yunus Emre Romanları-3
Genel olarak değerlendirdiğimizde; Yunus Emre’nin hayatını işleyen biyografik romanlarda menkıbevi malzemenin hep öne çıktığı, roman kahramanı Yunus Emre’nin küçük yaşlardan itibaren arayış içinde olduğu, huzursuz ama meraklı, varlık-yokluk üzerine düşünen bir kişilik sergilediği görülmektedir. Yunus; ne aradığını bilmeyen, özlem, yalnızlı    Devamı...

‘Tarihi-Biyografik’ Niteleme Işığında Çağdaş Dönem Yunus Emre Romanları-2
Od İskender Pala’nın kaleme aldığı “Od [27], ‘Bir Yunus Romanı’ alt başlığı ile sunulmuş, “Bizim Yunus’a” ithafıyla başlamaktadır. Yunus Emre ve oğlu İsmail (Samuel)’in hayatları ile ilgili olay akışının Molla Kasım tarafından yazılarak aktarılması ile oluşturulmuştur. Eşini ve oğlunu kaybeden bu kayıplarla imtihan edilen Yunus, rençberlikten dervişliğe, dervişl    Devamı...

 

 
EDEBİYAT
Online Kişi: 21
Bu Gün: 175 || Bu Ay: 3.332 || Toplam Ziyaretçi: 1.823.974 || Toplam Tıklanma: 45.528.657