ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Alt Kategoriler

TASAVVUF VE TARÎKATLAR Kategorisine Ait Yazılar
NAKŞİLİĞİ ANADOLU'YA GETİREN SÛFÎ: MOLLA ABDULLAH İLÂHÎ
Köprüler, rehberler ve ışıklar Molla Abdullah İlâhî’ye (Kuddisesırruh) ait Zâdü’l-Müştakîn - Hak Âşıklarının Azığı adlı eserin, Tvnet’in elan idrak etmekte olduğumuz Ramazan ayının iftar ekranını Mâverâünnehir’e kurmasından hemen önce, Ketebe tarafından yayınlanmasının güzel bir tevafuk olduğunu belirtmeliyim. Zira     Devamı...

CEMAATLERİN VE TARİKATLARIN İNKÂRI TOPLUMUN İNKÂRIDIR
Cemaatler ve tarikatlar üzerine hep indirgemeci konuşmalar yapılıyor. Şeyhlikten şahlığa gider, devleti ele geçirirler, şehvet düşkünü yapılar, cumhuriyeti ele geçirmek istiyorlar… Hatta ilahiyatçılar çoğunlukla sadece din üzerinden giderek yorumda bulunuyor. Tarihçiler salt tarihsel olgu, politik bakışı merkeze alanlar devletin güvenliğini esas     Devamı...

SEYR Ü SÜLÛK EHİL BİR MÜRŞİD REHBERLİĞİNDE YAPILABİLİR
Seyr ü sülûk, ehil bir mürşidin rehberliğinde girilen bir nefs terbiyesi ve mânevî yolculuktur. Tasavvuf ve tarîkatın mevzûudur. İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin buyurduğu üzere tasavvuf ve tarîkat bir Müslüman için mecbûrî değil, istihsânîdir. Yani girilirse faydası umulur, girilmezse müeyyide yoktur    Devamı...

TARİKATLARA SALDIRILAR VE TARİKATLARIN VAZİYETLERİNİ GÖZDEN GEÇİRME ZARÛRETİ
Sufilik yine taarruz altında. Herkes reddiyeler diziyor. Tasavvufa körü körüne bağlılık diye saldırıyorlar. Tarikat ve tasavvuf muhitleri sömürü, şehvet, yobazlıkla eş tutuluyor. Son bir araştırmada en rezil davranışları sergileyen sapkın tarikatlar, kamuoyunun merkezine taşınıyor. Buradan tarikatlara, sufilere ve tasavvufa bakılmasına davetiye çıkarılıyor. Özellikle b&    Devamı...

LİDERİ YÜCELTECEĞİM DİYE İLAHLAŞTIRMAK
Tarikat eleştirisi yapılmalı mıdır? Takdisi konuşuyorduk. Bu arada İslam’ın ortayol olma/vasatıyye özelliğine bir kez daha değinelim ve şu sözümüzü tekrarlayalım: Bana her hangi bir fikrin iki ucunu gösterin ben size İslami olanı söyleyeyim. İnsanlar mukaddes değildirler ama mükerrem ve mübarek olabilirler. Takva çizgisine vera derecesinde riayet eden bir m&    Devamı...

NAKŞİBENDÎLİĞE DÂİR KİTAPLAR
Tasavvufu kurumlaştıran zatın İbnü’l-Arabî olduğunu söylediğimizde, ondan önce yaşayan Abdülkadir Geylânî’in (v. 1165-66) Kadiriyye; Ahmed Yesevî’nin (v. 1167) Yeseviyye tarikatlarının kurucuları olmaları ilk bakışta çelişkili gibi görünebilir. Çünkü parça bütünden önce gelemez. Oysa ki, ne Geyl&acir    Devamı...

NAKŞİBENDÎLİK ÜZERİNE NELERİ OKUMALI?
Semerkand dergisinin 20. yılına özel hazırladığı Tasavvuf ve Nakşibendilik adlı çalışma hakkında, bu köşede yakın zamanda yazdığım bir yazından sonra kimi okurlarımın, aynı konuda daha nelerin okunabileceğini sordular. Söz konusu çalışmada, Necdet Tosun’a ait “Saadet Asrından Şah-ı Nakşibend K.S.’ye Nakşibendiliğin Doğuşu ve Yazılı Kaynaklar” adlı yazıda, tasavvuf    Devamı...

GERÇEK NAKŞÎNİN VASIFLARI
Nakşî sahih bir itikada sahiptir. İtikadı bozuk dall ve mudillerden gerçek Nakşî olmaz, sahte Nakşî olur. Nakşî, kendisine yetecek miktarda ilmihalini (akaid, fıkıh, ahlak) bilir. İlmihalini bilmek farzdır ve bu farzı yerine getirmeyen kişi, bu cahilliği ile tarikata girerse ayağı kayabilir. Nakşî beş vakit namazı dosdoğru kılar. Şer’î bir özrü yoksa namaz    Devamı...

 

 
TASAVVUF VE TARÎKATLAR
Online Kişi: Incorrect integer value: '' for column `dogrulus_db`.`online_ziyaretci`.`id` at row 1 0
Bu Gün: 273 || Bu Ay: 6.865 || Toplam Ziyaretçi: 2.279.658 || Toplam Tıklanma: 53.196.386