İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : TASAVVUF / TASAVVUF VE TARÎKATLAR
Okunma Sayısı: 10137
Yazar: M. Şevket Eygi
HAK TARÎKATLER HANGİLERİDİR?

Tasavvufî bir tarikatin hak ve doğru olması için birtakım şartlar gereklidir.

(1) Şeriata aykırı hiçbir tarafı olmayacaktır. Şeriata aykırı tarafları olan bir tarikat hak tarikat değildir.

(2) Sahih bir itikada (inanca) bağlı olacaktır. Bu devirde İmamı Eş'arîyi ve İmamı Mâturidî'yi inanç konularında imam ve mukteda kabul edecektir.

(3) Beş vakit namazın cemaatle kılınmasını esas kabul edecektir.

(4) Müslüman kadınların ve kızların tesettüre riayet etmelerini emr edecektir.

(5) Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde olacaktır.

(6) Ashab-ı Kiram radiyallahu anhüm efendilerimizin din konusunda âdil olduklarını kabul edecek ve onların hiçbirini dışlamayacaktır.

(7) Dinde reform, dinde yenilik, dinde değişim, light/ılımlı İslam, BOP İslam'ı, Tarihsellik ve Tâtiliye mezhebi, mezhepsizlik, telfik-i mezahib, Afganîcilik, Şeriatsız ve fıkıhsız bir İslam Protestanlığı, Kemalist İslam, Necdîlik gibi çarpıklıklardan ve sapıklıklardan uzak ve berî olacaktır.

(8) Din büyüklerini, Müslüman ruhbanları erbab haline getirmeyecektir. Peygamberler dışında kimseyi mâsum (günah işlemez) kabul etmeyecektir.

(9) Din sömürüsünden uzak olacaktır. Müslümanların paralarını gasb edip zimmetine geçirmeyecektir.

(10) Ehl-i Sünnet dairesi içindeki bütün fıkıh mezheblerine, tasavvuf tarikatlarına, meşreblere, rahmanî farklılıklara, Şeriata ve Sünnete bağlı bütün hareket ve cereyanlara kötü gözle bakmayacak, onları dışlamayacaktır.

(11) Tarikata intisabın bir nasip meselesi olduğunu bilecek, İslam'a ve hidayete davet edecek, tarikata genel davet yapmayacaktır.

(12) Mü'minler arasında üstünlük şartının şu veya bu tarikata veya gruba mensubiyet değil, taqva olduğunu; takvanın da ilimle, irfanla, ihlasla, salih amellerle, sahih itikatla, İslam ahlakına uymakla, büyük cihad yapmakla Allah tarafından nasip edileceğini kabul ve ilan edecektir.

(13) Bir tarikatin hak tarikat olması için, ucu Resullerin Seyyidine (Salat ve selam olsun ona) ulaşan nuranî bir icazet silsilesine sahip olması gerekir.

Tarikat Kur'an'a, Sünnete ve Şeriata uymak, İslamî emirleri ve farzları yerine getirmek, haramlardan ve yasaklardan kaçınmak, yüksek ahlak sahibi olmak, ehl-i dünya olmamak, paraya ve dünya malına puta tapar gibi perestiş etmemek, gerçek İslam büyüklerinin yolundan ve izinden gitmek demektir.

Tarikatçılık tarikata münafidir. Gerçek bir derviş, gerçek bir tarikatlı asla tarikatçılık yapmaz.

Gıybet eden derviş, sadık derviş değil, sahte derviştir.

Fasık-ı mütecahir yani günahları utanmadan, arlanmadan, küstahça açıkta işleyenler tarikatli değildir; onlar sahtekardır, merduttur.

Gerçek bir tarikatli ve derviş, kendi şeyhine nasıl hürmet ediyorsa, başka gerçek şeyhlere de öyle hürmet eder.

Tarikatli bir Müslüman Gavs, Aktab, Sahib-i zaman, Şeyhülmeşayih gibi konularda tasarruflu konuşur, diretme yapmaz, kesin konuşmaz. Zannımca der, başka kanaat ve görüşte olan Müslümanlarla bu konularda çatışmaz, çekişmez, fitne ve fesat çıkartmaz. Ecdad-ı kiramımız muhterem kişiler için "mazanne-i kiram" demişlerdir.

Tarikatli Müslüman örnek ve model Müslümandır.

Tarikatli Müslüman bir ihlas kahramanıdır.

Tarikatli Müslüman, her meşrebteki mü'min kardeşlerine daima rahmetli ve yumuşak (hilm ile); harbî ve saldırgan kâfirlere karşı gerektiğinde sert hareket eder.

Olgun bir derviş sövene dilsiz, dövene elsiz olur.

Gerçek derviş hırka ve tac ile övünmez.

Gerçek derviş nafile ibadetlerini gizler, onlarla övünmez.

Gerçek şeyh ve derviş Allaha layık ibadet ve amel yaptığını söylemez; kurtuluşunu sadece Allah'ın fazl, kerem ve ihsanından bekler.

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

Yazar: M. Şevket Eygi
12-09-11
E mail: milligazete.com
 
 
Yorumlar: 1
yasin şimşek
tarikat
Tarih : 13-09-11

Hocam gayet iyi bir şekilde ifade etmişsiniz. Ama sizden şunu istiyorum. Sizin bilgileriniz bizden kat kat fazladır işte bu yüzden hangi cemaate mensup olmalıyız. sizin görüşünüz nedir? Ne yapmamızı Tavsiye edersiniz?

 
HAK TARÎKATLER HANGİLERİDİR?
Online Kişi: 32
Bu Gün: 111 || Bu Ay: 6.415 || Toplam Ziyaretçi: 1.782.757 || Toplam Tıklanma: 44.760.929