ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Kategori : / KISSADAN HİSSE
Okunma Sayısı: 3197
Yazar: Mustafa DEMiREL
YAVUZ SULTAN SELİM HÂN ve MUHAMMED BEDAHŞÎ HAZRETLERİ

YAVUZ SULTAN SELİM HÂN ve MUHAMMED BEDAHŞÎ HAZRETLERİMuhammed Bedahşî Hazretleri, Hâce Ubeydullâh-ı Ahrâr Hazretlerinin talebesi olup, tasavvuf yolunda yüksek derecelere kavuşmuştur. Uzun seneler Şam’da kaldı. Yavuz Sultan Selim Hân’a Mısır üzerine giderken Şam’a uğradığı zaman Muhammed Bedahşî’den söz edilince, onun ismini daha önceden de duyduğunu ve ziyâretine gideceğini bildirirdi.Gittiği her memlekette, mukaddes makamları, ilim adamlarını ziyâret etmeyi ve tasavvuf büyükleriyle görüşmeyi ihmâl etmeyen Yavuz Sultan Selim Hân, Muhammed Bedahşî Hazretlerinin de evine giderek ziyâret etti. Yavuz Sultan Selim Hân’ın ilk ziyarete gidişinde aralarında hiçbir konuşma geçmedi. Sultan onun huzûrunda edeple oturdu. İkinci defâ ziyâretinde önce Muhammed Bedahşî konuşmaya başladı ve buyurdu ki:

“Sultanım ikimiz de Allâhü Teâlâ’nın mes'ûliyetli kulları arasında bulunuyoruz. Boynumuzda kulluk bağı vardır. Allâhü Teâlâ’nın huzûrunda mesûlüz. Ahzâb sûresinin yetmiş ikinci âyetinde meâlen; “Biz emaneti (Allah’a itaat ve ibadetleri) göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular da onu insan yüklendi. İnsan (bu emanetin hakkını gözetmediğinden) cidden çok zâlim, çok câhil bulunuyor.” buyrulduğu üzere gökler ve yer yüklenmekten kaçındıkları halde biz emaneti ve mesuliyeti yüklendik. Omuzlarımıza ağır bir mesûliyet aldık. Siz ise Sultanım yükünüzü biraz daha ağırlaştırdınız. Saltanat yükü üzerine bir de hilafeti (halîfeliği) üstlenerek taşınması güç bir mes’uliyet altına girdiniz. Allâhü Teâlâ’ya şükürler olsun ki, benim yüküm sizinkine nisbetle çok hafiftir. Diyebilirim ki, sizin yüklendiğinizi dağlar ve taşlar yüklenip çekemez. İnsanlar da bu yükü taşıyamaz. Resûlullah’ın (s.a.v.) : “Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban, sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları Cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz! Öğretmez iseniz, mes'ul olacaksınız.” mealindeki mübârek sözleri sizin rehberinizdir. Çok meşakkatli, külfetli bir yolda bulunuyorsunuz. Allâhü Teâlâ yardımcınız olsun.”

Yavuz Sultan Selim Hân, Muhammed Bedahşî Hazretlerini büyük bir dikkatle dinledi ve tek kelime konuşmadı. Sükût ve edeple huzûrundan ayrıldı. Yanında bulunanlar Yavuz Sultan Selim Hân’a;

“Sultanım hiç konuşmadınız, hep dinlediniz?” diye sorunca dedi ki:

“Büyük velîlerin meclis ve mahfelinde, onlar konuşurlarken, başkasının konuşması edep dışı sayılır. Bulunduğumuz makam edep makamı idi, bize sâdece dinlemek düşerdi. Nitekim biz de öyle yaptık. O esrar ve hikmet meclisinde ben sadece bir zerre sayılırdım. Benim konuşmamı lâyık görmüş olsaydı, elbette ki böyle bir işârette bulunurdu.”

Bu görüşmeden sonra çok zaman geçmemişti ki, Muhammed Bedahşî Hazretleri hastalanıp yatağa düştü. Bu hastalığı sırasında Şam'ın ileri gelenlerini toplayıp, Yavuz Sultan Selim Han’ın Allâhü Teâlâ katında övülmüş olduğunu haber vererek Arap diyârının fethiyle Hakk Teâlâ tarafından vazifelendirildiğini, evliyânın yardımcısı olduğunu bildirdi. Orada hazır olanlara ve olmayanlara sultanın emirlerine itâatli olmalarını tavsiye etti. Ayrıca; “Harameyn-i Muhteremeyne (Mekke ve Medîne) hizmetleriyle başlara tâc olan sultana benden duâ ve selâmlarımı ve muhabbetlerimi iletirken dünyâdan da sefer ettiğimi bildirin.” diye vasiyette bulundu.

Yazar: Mustafa DEMiREL
28-11-15
E mail: mustafa_demirel07@hotmail.com
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
YAVUZ SULTAN SELİM HÂN ve MUHAMMED BEDAHŞÎ HAZRETLERİ
Online Kişi: 31
Bu Gün: 198 || Bu Ay: 2.866 || Toplam Ziyaretçi: 2.255.142 || Toplam Tıklanma: 52.880.236