AYASOFYA ARTIK CAMİ

Bugünleri gösteren Rabbimize şükürler olsun!

 

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : İKTİBAS / Muhtelif Mevzûlar, Yazarlar, Yazılar
Okunma Sayısı: 81
Yazar: Ali Erkan Kavaklı
Ak Parti’den beklenen eğitim reformu: İlim ve ahlaka dönüş

Ak Parti’den beklenen eğitim reformu: İlim ve ahlaka dönüşAk Parti, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi eğitim ve kültür alanında başarısız. Ak Parti hükümetleri, bugüne kadar eğitim arabasının kaportasını tamir etti, fren balatalarını yeniledi, pasta cila yaptırdı, motora dokunmadı.

Eğitimin motoru öğretmendir. Eğitim kalitesi öğretmenin kalitesini geçemez. Ak Parti öğretmen yetiştirme sistemi geliştirmedi. Eğitim fakülteleri 1982 model. Darbeci Kenan Evren’in kurduğu sistemle yürüyor.

Prof. İsmail Aydoğan “Eğitimde Kimlik Arayışı” kitabında yeni bir örnek öneriyor. Prof. Aydoğan diyor ki:

“Türkiye, Osmanlı’nın son dönemlerinden beri yüzünü ve gönlünü Batı’ya dönmüş, oraya meftun, her türlü miyarını orası belirlemiş. Bu anlamda Türkiye eğitim-öğretim tarihi bunalımlar tarihidir. Şurası bir gerçek ki şimdiki Türk eğitim sisteminde ne Türkiye var ne eğitim var, ne de sistem var. Eğitim sistemi ciddi bir kimlik bunalımında.” (s.47)

Eğitim fakültelerinde okutulan dersler, öğretilen metot ve teknikler Batı’yı örnek alıyor. Bizim kültür ve medeniyetimizle alakası yok, hatta düşman.

“1299’dan 1699’a kadar 400 sene Osmanlı eğitim sistemi ile yetişen insanlar toplumu yönetmiş, dünyanın en önemli ve tek söz sahibi ülkesi olmuş ve fetihler yapmış. Bilecik’in Söğüt ilçesinde kurulan Osmanlı, 1699 yılına geldiğinde üç kıtaya yayılmış, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika’nın büyük bölümünü egemenliği altına almıştı. Elbette bu başarının altında mektepler, medreseler ve tarikatların yetiştirdiği dervişlerin büyük bir rolü vardır.”

Avrupalılar, ortaçağda yaşadıkları kilise baskısından ve onun getirdiği geri kalmışlıktan kurtulmak için Rönesans dönemi başlattılar, kiliseye başkaldırdılar. 1453 İstanbul’un fethi ile Doğu Roma çöktü. Avrupalılar çaresizlik ile kendi dirilişlerine sarıldılar, insana yatırım yaptılar. Din adamlarının baskısından kurtularak sanayi, edebiyat ve sanata yöneldiler… Francis Bacon (1561-1626) din adamlarının tahakkümünden kurtulmak için bilgiyi öne çıkardı, pozitivizmin öncülüğünü yaptı. Galile, Kepler, Descartes modern akılcılığı ve aydınlanmacılığı savundular. Avrupa, Hıristiyanlıktan uzaklaşarak pozitivist bir yaklaşım (din dışı) sergiledi. Anlayış değişti; bilim, ticaret gelişti.

Ekonomi ve teknolojide ileri giden Avrupalılar sömürgeci politikalarla dünyayı istila ettiler, sömürge ülkelerin yer üstü ve yer altı kaynaklarını kendi ülkelerine taşıdılar, zengin oldular. (s.51)

“1800’den itibaren eğitimde yapılan değişiklikler Batı paradigması doğrultusunda gerçekleştirildi. Batının pozitivist, isyancı, aşırı yenilikçi, aydınlanmacı, rasyonel ve seküler bilim anlayışı benimsendi.”(s.59)

Batıcı anlayış, bizi dünya devleti yapan değerlere savaş açtı.

“Medreseler, tekke ve zaviyeler, ulema, âlim, halifelik, padişahlık vb. genellikle cahillikle, kötülükle, gelişmemişlikle ilişkilendirilerek öğretildi. Buna karşı yapılan devrimler övgüyle dillendirildi. Bunlar ders kitapları, öğretmenlerle ve basınla halka öğretiliyordu.

Bugün eğitim fakültelerinde okutulan Türk eğitim tarihi kitaplarında da bu anlayış sürüyor. Sadece öğretmen yetiştiren fakültelerin müfredatı değil, okullardaki derslerde özellikle inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinde bu anlayış devam ettirilmektedir.” (s.59)

Batı aydınlanmayı, Hıristiyan papazlarının baskısını kırarak gerçekleştirdi. Yeni bir kimlik kazandılar. Onlar kimlik kazandı, biz onları taklit ederek kimliğimiz kaybettik.

Hıristiyanlığın yerine İslamiyet kondu, papazın yerine imam.

Hâlbuki ortada çok önemli bir fark var. İslamiyet ilmi, okumayı, ilerlemeyi teşvik eder. İslam medeniyeti kitap ve ilim medeniyetidir; ahlak ve adalet temeli üzerine kurulmuştur. Müslümanlar Kur’an’dan aldıkları ilhamla bin yıl dünyaya hükmettiler, adalet ve ahlak medeniyeti kurdular. Batılılar gibi sömürmediler, katliam ve soykırım yapmadılar.

Prof. Aydoğan, Batı taklitçiliğinin eğitim kimlik krizine soktuğunu vurguluyor ve şu öneride bulunuyor: “Eğitim sistemi İslam ile barışmalı. Doğunca kulağına ezan okunan yavrularımızın okulda da ezanla barışık olması gerekir. Onlara para için değil, ibadet olduğu için çalışması gerektiği öğretilmeli.”

“Eğitimimizin kimliği Türk kültür ve geleneklerine uygun olmalı. İslam’ın insan, hakikat, tabiat, bilgi kavramlarını bilmek ve ona göre anlayış üretmek gerekir.

Pozitivizmin önerdiği bilim mantığının, kültürümüzün bilgi mantığıyla örtüşmediğini hatta çeliştiğini ortaya koymalı.

Din ahlaktır, kültür bu ahlakın yaşantısını ortaya koyar. İlim öğrenmek farzdır, öğrenmenin adabını kültür ortaya koyar. Türk kültürü İslam’ın emrettiği alışkanlıklardan başka bir şey değildir. (s.62-63)

“Milli Eğitim Şurası oluşturulmalı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı bilim kurulu oluşturulduğu gibi.

İslam ile barışacak, ahlaklı insan yetiştirmeyi esas alan, Anadolu kültürüne uygun öğretmen yetiştirecek Eğitim Üniversiteleri kurulmadı.

Ders müfredatları pozitivist ve dinsiz anlayış yerine İslam inancına uygun olarak yeniden yazılmalı.”(s.63)

Ayasofya açıldı, 15 Temmuz’da vesayet sisteminin kalesi darbeci anlayış yıkıldı.

Ak Parti, eğitim ve kültür alanında başarılı olmak için Akif’in tarif ettiği öğretmenler yetiştirmeli. Geç kalındı, daha fazla gecikirsek Kuzey Kıbrıs’a döneriz.

“Muallimim diyen olmak gerekir imanlı;
Edepli, sonra liyakatli sonra vicdanlı!”

Beyin Vitamini: Eğitimin Kimlik Arayışı isimli kitabı Ak Parti eğitim kollarına, öğretmenlere tavsiye ederim. (Pegem Akademi; pegem@pegem.net; 0312- 430 67 50)

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

Yazar: Ali Erkan Kavaklı
15-10-20
E mail: yeniakit.com
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
Ak Parti’den beklenen eğitim reformu: İlim ve ahlaka dönüş
Online Kişi: 26
Bu Gün: 3 || Bu Ay: 3 || Toplam Ziyaretçi: 1.642.623 || Toplam Tıklanma: 42.068.059