RAMAZAN İLHÂMI


Kur'an üzerine eğilir başlar
Gönülde bir mânâ seyrânı başlar

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Her çıkmaz sokağın çıkmaz olduğunu anlamak için sonuna kadar yürümek zorunda bırakıldık.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

Muhtelif Mevzûlar, Yazarlar, Yazılar Kategorisine Ait Yazılar
KEMALİST CUMHURİYET "MİLLÎ" KAVRAMINI YOZLAŞTIRMIŞTIR
1923'den sonra millî kavramının başına gelenler hiçbir kavramın başına gelmedi. Ulus devlet olma yolunda bu mukaddes kelimeye ihanet edildi ve ulusalcı karşılığı ile içi boşaltıldı. “Millî” den ne anlaşıldığı zihniyetlere göre değişiyor. Kimilerine göre “millî”lilik modern-sanayi dönemi olan ulus toplum çağında zuhur etmiş ve ilk kez C    Devamı...

NECİP FÂZIL'A RAHMET
Bu memlekette mânevî varlığının silinmesine ramak kalmış millete küfür karşısında nasıl dimdik durulacağının örneğini verdi. Allah demenin yasak olduğu günlerde mübârek şeriattan bahsetti. Kalemi küfür karşısında kılıç, mânâ büyükleri karşısında ipekti. Zekâsı, şiiri ve yazıları karşısında küfür cephesi paniğe kapıl    Devamı...

MUHÂFAZAKÂR ORTA SINIF NASIL DELİRDİ?
Kolay olmadı. Seküler orta sınıfın delirmesinden daha acıklı da olmadı aslında. Öncelikle bir adet muhafazakâr iktidar gerekti. O iktidarın açtığı alanda “yeni bir yaşam kültürü inşa etmek mümkün” cümlesinin dolaşıma girmesi gerekti. Bu cümlenin çeşitli görünür görünmez etkileri oldu. Bu etkiler zamanla büy&uum    Devamı...

HAYÂ, ZIRHIMIZDIR
Hayâmız bizim muhafızımızdır Yeryüzünde insanoğlu mahremiyle, sırlarıyla, kendine sakladıklarıyla insandır. Hayâsıyla yani utanma duygusuyla insandır. Hayâyı kaybeden kişi hayatı da kaybeder. Çünkü hayâ ile hayat ayrılmazlığı esastır. Hayânın kaybedildiği yerde hayat olmaz. Hayat olacaksa mutlaka hayâ da olacaktır. Hayâ olmazsa hayat muhafaza edile    Devamı...

KEMALİZMİN KERÂMETLERİ 'DİNDAR NESİL'E TELKİN EDİLİRKEN...
Kur’an’ı Kerim’de yer alan kıssalar Tevrat ve İncil’de anlatılan kıssaları kimi zaman onaylayan kimi zaman tashih eden kimi zamanda tekzip eden bilgiler verirken usul de öğretir mü’minlere. Kur’an kıssaları doğrudan doğruya bir tarih usulü ve hakikatlere sadık bir tarih bilinci oluşturmayı hedefler. İlahi vahiy çerçevesini çizdiği bu usul ve bili    Devamı...

MAARİFİMİZ VE GELECEĞİMİZ
Bir önceki yazıda “Evvela buraya ait, yerli, özgün, ayakları yere sağlam basan bir düşünce/fikir sistemi tesis etmeliydik” demiştim. Ne var ki ortada pozitivist düşünce akımının kuşattığı okul sisteminin önerdiği insan modelinden başka henüz elimizde bir şey yok. Bu anlamda Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisinin “maarif”     Devamı...

AKLEDEN KALP...
Kalbin Kur’an-ı Kerim’de yer alan en önemli hususiyetlerinden birisi, akletme istidadına sahip olması. Anlaşılması en zor olan yanı da bu özelliği… Elbette geleneksel zamanlarda da insanın düşünme yetisinin beyne bağlı olduğu biliniyordu. İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi âlimler, “akıl kalbte değil, dimağdadır, beyindedir” diye söylüyorlardı. Peki, öy    Devamı...

OSMANLI'NIN EHL-İ SÜNNET HASSÂSİYETİ
Osmanlı Devleti İslam’a hizmet etmeyi kendisine gaye edinen, hükümranlığını, kuruluş felsefesini bu gaye üzerine bina eden, gaza ruhunu bu gayenin şekillendirdiği bir devlettir. “İla-yı kelimetullah”ı yaymak, yani Hz. Allah’ın ismini yüceltmek, tevhid inancını yaymak ve Peygamber Efendimize (sav) sevgi ve hürmet beslemek Osmanlı’nın davası ve vazifesi olmuştur. B    Devamı...

 

 
Muhtelif Mevzûlar, Yazarlar, Yazılar
Online Kişi: 33
Bu Gün: 86 || Bu Ay: 9256 || Toplam Ziyaretçi: 1269978 || Toplam Tıklanma: 34070250