HALEB'E DUÂ

HALEB'İ UNUTMA, UNUTTURMA!

Duâ da edemiyorsan, Müslümanlığını gözden geçir...

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Neyin aslını öğrendiysem, orada acı buldu beni.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler
TASAVVUF Kategorisine Ait Yazılar
YUMAK İKEN BEZ SAYILMAK
“İplik verdim çulhaya sarup yumak etmemiş” Önceki yazımda “redifli” yerine, sehven “kafiyeli” kelimesini kullanmışım. Dikkat sahiplerinin dikkatine hürmeten öncelikle bu tashihimi ileteyim.Yunus Emre’nin “Çıkdım erik dalına anda yidüm üzümi Bostan ıssı kakıdı dir ne yirsin kozumı” beyitiyle başlayan kasidesinin, Niy    Devamı...

SÜLEMÎ'NİN TABAKÂTÜ'S-SÛFİYYE'Sİ
Vahdet-i vücûd doktrininden (Sadreddin Konevî’den, v. 1274) önceki tasavvufî düşünceye, İslam metafiziğinin doğru anlaşılması ve anlatılması bakımından özel bir önem yüklediğimiz içindir ki, bu köşedeki ilgili yazılarımızda Abdürrezzak Tek tarafından (Abdürrezzak el-Kâşânî’nin Elf Makâm’ının da eklenme    Devamı...

KOLAY BİR İSTİSMAR YOLU OLARAK ÜVEYSÎLİK ve TEHLİKELERİ
Üveysîlik, bir kimsenin zâhiren görmediği kişi veya kişilerden rüya gibi yollarla mânevî eğitim alması ve bu yolla oluşan tarîkat anlamında bir tasavvuf terimidir. Hazret-i Peygamber -sallâllâ­hu­ aleyhi ve sellem- zamanında Yemen’de yaşayıp müslüman olan, fakat İslâm Peygamberi ile bizzat görüşemeyen Üveys el-Karan    Devamı...

KALBİN HALLERİ VE EĞİTİMİ
Gazzâlî kalbin hallerini, iyi ve kötü sıfatlarını, kötülerin yok edilerek iyilerin  geliştirilmesi yoluyla kalbin eğitilmesini bilmeye “muâmele” ilmi diyor ve yönü ebedî olana dönük âhiret alimlerine göre asıl bu ilmin farz olduğunu ifade ediyor, zamanında ilim taliplerinin bu ilmi, dünyalık menfaatler uğruna terk etmiş o    Devamı...

GAZZÂLÎ VE KALBİN EĞİTİMİ
Gazzâlî’yi vahiyci ve ilhamcı, akla ve felsefeye cephe alan biri, İbn Rüşd’ü de akılcı ve vahye arkasını dönen birisi olarak tanımlamak yanlıştır. Gazzâlî aklı, iki kanadıyla kullanan bir İslam büyüğüdür.  Gazzâlî’nin İslam düşüncesine zarar verdiğini söyleyen de yalnızca cehaletini sergilemiş olur. İslam d&u    Devamı...

AVAM VE HAVAS: SEÇKİNCİLİK, DİN VE TASAVVUF
Emekle yapılan her işe bir ayrımcılık duygusu eşlik eder: bilim, felsefe, sanat, zanaat ve hiç kuşkusuz dindarlık bundan nasibini alır. Hayatın her alanında 'alan dışı' olan karşısında 'emek verenler' özel bir ayrıcalık hissi yaşarlar. Belki güçlüklere tahammülü kolaylaştıran ve insanı çetin bir çalışma sürecine yönelten ana saik –di    Devamı...

RÂBITA HAKKINDA KÂFÎ MÂLÛMÂT
FATİH KUT : Hocam sıra geldi rabıta konusuna. Çok soruyorlar; rabıta nedir? Buyurun HocamPROF. DR. ORHAN ÇEKER: Râbıta nedir, konusuna gelelim : En fazla itiraz edilen, çok kimsenin de kafasının almadığı, kafası almadığı için de itiraz ettiği konuya gelmiş oluyoruz. Öncelikle Râbıta nedir? Meseleye doğru yerden girmek gerekiyor. Ters taraftan girerseniz, varacağınız sonu    Devamı...

SAHTE SÛFÎLER
Endülüs’ün gizli hazinelerinden birisi olan Ebu’l-Hasan eş-Şüşterî (ö. 1269), evvelemirde şairliğiyle meşhur. Ondan geriye bazı kitaplar dışında, halk ağzını da kullandığı  (ve bu yönüyle çağdaşı Yunus Emre’mize benzeyen), bir çoğu bestelenmiş olan, dergahları ve halkaları şenlendiren şiirlerle dolu bir divan kaldı.Şüşterî aynı z    Devamı...

 

 
TASAVVUF
Online Kişi: 32
Bu Gün: 141 || Bu Ay: 7006 || Toplam Ziyaretçi: 1176194 || Toplam Tıklanma: 31962331