İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : / CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER
Okunma Sayısı: 7315
Yazar: Harun ŞAHİN
CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER (BU ÜLKE 89’DAN BERİ SU ALAN BİR GEMİ)

 BU ÜLKE 89’DAN BERİ SU ALAN BİR GEMİ1

Bulanık akıyor şuur ırmağı, bulanık. Derinlikleri seçilemiyor. Aksettirdiği, gökte soluk birkaç yıldız. Neden eğilmek istiyorsun hep? Kalbini teşrih masasına2 yatırmaktan bıkmadın mı? Hayat dışarda… Kaçıyorsun, erkekçe çalışmaktan, yaratmaktan, dövüşmekten kaçıyorsun. Boş bulduğu ilk kulübeye sığınan bir köpek gibi. Ve her kulübeden mantığın haşin eli boğazına sarılıp, kaçmaya zorluyor seni. İnsan, selâhiyetinin sınırlarını çoktan mı aştı? Dünyanın batan bir gemiye benzemesi bundan mı? Tabiat, fare ile oynayan kedi gibi, soyumuzla alay mı ediyor? Tedirgin, küstah, azgın insan sürüleri.

Batan bir geminin ister serenine3 tırman, ister küpeştesine4 yan gel… Bu ülke 89’dan beri su alan bir gemi. 89’da tasfiye edilen yalnız Batı aristokrasileri5, yalnız derebeylik nizam-ı içtimaisi değil; 89 burjuvazisinin zaferi, ihtiyar Şark’ın da ölüm çanı… Asırlarca krallardan baç6 alan Devlet-i Aliyye’nin mecalsiz avuçlarında fetih kılıcı yok artık, dilenci keşkülü7 var. Birbirinin gırtlağına sarılacakları mesut günü iple çeken renk renk insan… ve nihayet çözülüş. Hasta adam hâlâ can çekişiyor. Can çekişen yalnız o mu?

Dünyanın bütün tımarhaneleri bizim entelijansiyanın kafatası yanında birer akl-ı selim mihrakı8. Cemiyet tek mit’e9 dayalı: Atatürk miti. Başka bağ yok. İmparatorluğun birbirine düşman etnik unsurlardan mürekkep yamalı bohçası dikiş yerlerinden ayrılalı beri biz kendi kendine düşman insanlar haline geldik. Mâzi yok, tarihimizi tanımıyoruz. Din ölüm yatağında. İnsanları bir araya getiren hiçbir ideoloji doğmadı. Nihayet dil de gitti elden. Türk milleti. Hangi millet? Milliyetçiyiz… Hangi milliyetçilik? Batı’nın en bedbaht, en sarsak10, en hasta fikir adamı basubadelmevt11 hülyalarıyla avutabilir kendini. Kadirşinas12 bir el, gübre altında kalan inciyi asırlarca sonra insanlığın tefekkür gerdanlığına iliştirebilir. Dilin medeni memleketler argosundan çok daha büyük bir hızla değiştiği bir ülkede, yarım okka esrar içen bu kadar çılgınca bir hayale kaptıramaz kendini.. Hangi “postérite"13?... Bu millet on senede bir değişen hafızasız nesiller amalgamı14

O halde? Tefekkürün her ülkede bir nevi “martyr”15 olduğu belki bir vakıa. Ama şehvet dolu bir “martyr”. Bir ideal için ipe çekilmek ölümlerin en güzeli. Nihayet manastır var Batı’da. Yaralanan insan köpek gibi sokağa terkedilmez.1 Jurnal I. İletişim Yayınları, İstanbul 1998, s,108-110.

2 Teşrih masası: Otopsi yapmak için kullanılan özel masa.

3 Seren: Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder.

4 Küpeşte: Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet

5 Aristokrasi: Soylular sınıfı, soylu erki.

6 Baç: Vergi. Kudretli hükümdarın zayıf olan hükümdardan aldığı vergi.

7Keşkül:Gezici bazı dervişlerin ve dilencilerin ellerinde tuttukları, Hindistan cevizi kabuğundan, metalden veya abanozdan yapılmış dilenci çanağı.

8 Mihrak. Odak.

9 Mit: Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos. Mecaz anlamda: Efsaneleşen kavram veya kişi.

10 Sersak: Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle güçsüz kalarak vücudu titrer gibi sarsılan (kimse).

11 Ba’s-ü bad-el mevt: Ölümden sonra diriliş. Çağının zevkine hitap etmeyen ya da etmediği düşünülen yazarlar vardır. Yaşadığı zaman kıymeti bilinememiş, anlaşılamamıştır. Bir zaman unutulduktan sonra tekrar sahneye çıkar ve kalabalığın gönlünü fetheder. Hak ettiği kıymeti bulur. Bu durumun en iyi örneklerinden biri de Cemil Meriç’tir. 

12 Kadirşinas: Kıymetbilir, iyilikbilir.

13 Postérite: Gelecek kuşaklar, gelecek nesiller.

14 Amalgam: Malgama, Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım. (Alaşım: Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal,)

15 Martyr: Şehit; kurban, çok acı çeken.

Yazar: Harun ŞAHİN
06-04-14
E mail:
Yazar Hakkında Bilgi ve Diğer Yazıları
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER (BU ÜLKE 89’DAN BERİ SU ALAN BİR GEMİ)
Online Kişi: 21
Bu Gün: 1 || Bu Ay: 5.479 || Toplam Ziyaretçi: 1.815.797 || Toplam Tıklanma: 45.359.033