ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Alt Kategoriler
TASAVVUF Kategorisine Ait Yazılar
PÎR-İ TÜRKİSTAN VE TASAVVUFUN DİRENME GÜCÜ
Çölün ortasında bir vahaya girer gibi ilerliyoruz “Pîr-i Türkistan” lakaplı Hoca Ahmed Yesevî’nin (1093-1166) türbesine. Tarihî Yesi -bugün Kazakistan’a bağlı Türkistan- şehrinin sur içinde, vaktiyle Emir Timur tarafından inşası başlatılmış, günümüze ise ciddi restorasyonlarla -ve değişikliklerle- ulaşabilmiş bir abid    Devamı...

TASAVVUF VE FELSEFE İLİŞKİSİ
Fennî ilimler, varlıkları ve olayları tek tek tahlil ederek, onların özeliklerini genel kaideler hâlinde ifade etmeye çalışırlar. Buna “tabiat kânunları” denir. “Felsefenin sahası” ise bütün bu ilimlerin ortaya koyduğu genel hükümleri birleştirmeye çalışan beşerî ilim ve düşüncelerden oluşur. Bu bakımdan, ilimlerin ilmi     Devamı...

TARİKATLAR, FIRKACILIK VE İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ
İstişareden söz ettik. Ehli ile istişare yapılıyor olmadığında neler olabilir? En kestirme ifadesiyle şeyh takdis edilip ilahlaştırılır ve gerçek mürşit olmayan şeyhler de bundan memnun olurlar. Asıl mürşitler ise istişareyi severler. Bir hatıramı anlatmak istiyorum; Yetmiş Dokuzda mastır için Mekke’de idim. Mehmed Zahid Kotku Efendi oraya gelmiş ve eski Karayolları Genel Müd&    Devamı...

KÜLTÜRÜMÜZÜN İKİ MESELESİ: KİTAP VE TASAVVUF
Devlet kitapçılığı sivil kitapçılığı öldürmemeli Matbuat kültürü moderniteyle beraber doğdu. Kitap, bir metaa dönüştü. Ansiklopedistler, sözcük yazarları ve dünya keşfi ile kitaplar büyük bir ticaretti. Arkasından klasik romanlar geldi. İbrahim Müteferrika, padişahımıza matbaa kurmayı önerirken iki vurguda bulunur: Misyonerlerin    Devamı...

TASAVVUF PASİFLEŞTİRİR Mİ?
Tasavvuf ve Pasifizasyon 1. Yazı E-posta adresime gelen maillerin önemli bir bölümü, başlıkta ifade etmeye çalıştığım hususu soruyor. Tasavvuf insanları dünyadan uzaklaştırmakla hayata ve topluma ilgisiz mi kılıyor, Tasavvuf ehli olarak bilinen insanların mesela cihada iştirak ettiği vaki midir?… Bu soruya, Osmanlı‘nın kuruluşundan itibaren fetihlerin öncü kuv    Devamı...

TASAVVUFU DÖNEMLENDİRME MESELESİ
Geçtiğimiz cumartes günü, Klasik Düşünce Okulu’nda (KDO) yürütülen normal ders programlarının ve oturumların dışında, daha özel nitelikte bir çalıştaya katıldım. “Daha özel nitelikte” deyişimin nedeni, sadece uzmanların ve birinci dereceden ilgililerin katıldığı bir toplantı olmasındandır; nitekim, Ekrem Demirli’nin, Nazariyat: İsl&ac    Devamı...

TASAVVUFÎ İNTİSAP, MERTEBELER VE HALLER NEDİR?
Metafizik tefekkürdeki üretkenliğimizi ne zaman kaybettik? Bu soruyu şöyle de sorabiliriz: Tasavvufta (İslâm metafiziğinde) gelinen noktayı bir düşünmede nihai hat olarak benimseyip, ilgili ıstılahlara bir yenisini eklemeksizin sadece mevcudlarını benzer ifadelerle çoğaltarak, işin salt telkin / taklit ve ezber yönünü güçlendirmeye ne zaman başladık?     Devamı...

YUMAK İKEN BEZ SAYILMAK
“İplik verdim çulhaya sarup yumak etmemiş” Önceki yazımda “redifli” yerine, sehven “kafiyeli” kelimesini kullanmışım. Dikkat sahiplerinin dikkatine hürmeten öncelikle bu tashihimi ileteyim.Yunus Emre’nin “Çıkdım erik dalına anda yidüm üzümi Bostan ıssı kakıdı dir ne yirsin kozumı” beyitiyle başlayan kasidesinin, Niy    Devamı...

 

 
TASAVVUF
Online Kişi: 12
Bu Gün: 232 || Bu Ay: 7.743 || Toplam Ziyaretçi: 2.240.128 || Toplam Tıklanma: 52.350.981