AYASOFYA ARTIK CAMİ

Bugünleri gösteren Rabbimize şükürler olsun!

 

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

KİTAP Kategorisine Ait Yazılar
BİR KİTAP: TÜRKÜLERİN GÜCÜ
Anonim halk edebiyatı ürünlerinin içinde barındırdığı şiiriyet, genelde konunun ilgilileri dışında pek azımızın dikkatini çekmiştir. Maniler, ninniler, masallar ve halk hikâyeleri bu şiiriyetin görülebileceği önemli türler olmanın yanında önemsenmeyen türler olma talihsizliğini de yaşamışlardır aynı zamanda. Oysa unutulmaması gereken en önemli husus,     Devamı...

MİLLET KÜTÜPHÂNESİ
İstanbul’da bir Millet Kütüphanesi bulunduğunu, bunun bir kitap meraklısı (belki de “âşığı” demek lâzım) tarafından tesis edildiğini kaç İstanbullu bilir? İstanbullular bilmez ama dünya âlem bilir! Millet Kütüphanesi binası, Fatih’te 17. Yüzyıl şeyhülislamlarından Feyzullah Efendi tarafından medrese olarak yaptırılmıştır. Tabiî    Devamı...

Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 Kitaplık Okuma Listesi-5. Aşama
Üç yıldır peyderpey yayınladığım 100 Kitaplık Okuma Listesi bugün yayınlayacağım beşinci aşama ile tamamlanmış olacak. Bu yüz kitapla, genç kuşaklarımızı zihnen köleleştiren, celladına aşık eden sömürgeci eğitim ve kültür sistemini çökertmeyi hedefliyorum. Bugüne kadar ülke çapından ve Japonya’dan Amerika’ya kadar listeyi    Devamı...

KİTAP...
Necip milletimizin “okumayan” bir millet olduğunu sık duyarız. Hattâ bunu bir “millî” felâket gibi görenlerin sayısı azımsanmayacak kadardır. Ama bâzı istatistikler hayli düşündürücü. Meselâ dünyâda okuma alışkanlığında 86.sırada olduğumuz tespit edilmiş. Fransa ve İngiltere yüzde 21 ile başı çekiyor. Japonya y&    Devamı...

KETEBE'NİN KİTAPLARI: TÜRKİYE'NİN BİRİKİMİNİN ADIM ADIM İNŞÂSI
Dövizde yaşanan türbülans, kitap yayıncılığını da fenâ hâlde vurdu. Kitap yayıncılığında son on yılda bir patlama yaşanıyor; popüler kitap yayıncılığında yaşanıyor bu patlama. Kitap okuma oranları hâlâ çok düşük ülkemizde. Dövizdeki türbülans, asıl nitelikli kitap yayıncılığını olumsuz etkiledi. Bu konuda ilgili kurumlar harekete ge&cce    Devamı...

Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 Kitaplık Okuma Listesi- 4. Merhale
Türkiye’nin en hayâtî sorunu, eğitim sorunu. Çok üniversite açarak yani yatay eğitimle bir yere gidemeyiz. Aslolan dikey eğitim üzerinde kafa patlatmak, yani kaliteli, nitelikli, çaplı insanlar yetiştirecek, dünya çapında eğitim kurumları inşa edebilmektir. Bu tür eğitim kurumlarında tohumlarını ekeceğimiz, ilim / bilme, irfan / bulma ve hikmet    Devamı...

Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 Kitaplık Okuma Listesi- 3. Merhale
Eğitim sistemimiz, bir medeniyet perspektifi, bir aidiyet bilinci kazandıramıyor genç kuşaklarımıza, ne yazık ki. Eğitim sistemimize damgasını vuran pozitivist, seküler ve ezberci mekanizma (sadece yetenek öğüten ruhsuz makina), çocuklarımızı zihnen sömürgeleştiriyor, bizim medeniyet dinamiklerimize, birikimimize, ideallerimize yabancılaştırıyor yalnızca. Bu durum, böyle     Devamı...

KİTABIN SAĞLIK BİLGİSİ (Kitap bakımı)
Kitap Muzırları Medeniyetimizin asıl malzemesini teşkil eden kitaplar ve kütüphaneler hakkındaki haberler doğrudan ilgi alanıma girdiği için onları muhakkak okurum. Perşembe günü Yeni Şafak’ta “Kitapların Duş Keyfi” başlığıyla yayımlanan haberi de işte böyle bir merakla gözden geçirdim. Haberden anlaşıldığına göre, Anadolu Üniversitesi yerleşke    Devamı...

 

 
KİTAP
Online Kişi: 21
Bu Gün: 159 || Bu Ay: 4.670 || Toplam Ziyaretçi: 1.633.219 || Toplam Tıklanma: 41.679.022