İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : / ÎMAN VE İSLÂM
Okunma Sayısı: 1494
Yazar: Mustafa Çelik
Faiz lobisine karşı direnmek Karunlara karşı direnmektir/1

Faiz lobisine karşı direnmek Karunlara karşı direnmektir/1İslâm öncesi ve İslâm dışı bütün rejimler, sistemler cahiliyye rejim ve sistemleridir. Cahili sistemlerin vazgeçilmezlerinden birisi de faizdir. Cahili sistemlerin hayata hâkim olmaları ve varlıklarını devam ettirmeleri, faizin varlığına bağlıdır. Cahiliyyenin zıddı olan İslâm ise, faize ve faizcilere karşı bir inkılâptır. İslâm dini faiz ile faizin girdiği bütün kazanç yollarını kesin olarak haram kılmıştır. Haram oluşu hem Âyet-i kerime ile hem de Hadis-i şerif’ler ile sabittir.

Faiz, Karunların en güçlü silahıdır. “Faiz”in Arapçadaki sözlük anlamı, “suyun taşması, yayılması; taşan, feyezan eden, taşkın” demektir. Şimdiki Türkçede, ‘’faiz’’, nakit veya nakitle temsil edilebilen borçlarda, borçlunun, alacaklıya, borç miktarı ve vadeye göre, senelik belli bir nispet üzerinden yaptığı ödemedir. “Nukud-i Mevkufe” (Para Vakıfları) de ‘’faiz’’ yerine “ribh”, Tanzimattan sonraki ferman, kanun, karar ve mukavelenamelerde ‘’faiz’’ kelimeleri kullanılmıştır.

Allah’ın mülkünde Allah’ın yasakladığı faizi serbest hale getiren her kanun bir Karun’dur. Karunlukta düşeni yemek kanundur. Karun; kendi aklını, bilgisini, kuvvet ve servetini kendisine ilah edinmiş olan kimsedir. Rabbimiz haber veriyor:

“Şüphesiz Kârûn, Mûsâ’nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle demişti: “Böbürlenme! Çünkü Allah, böbürlenip şımaranları sevmez.

Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.

Kârûn, “Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir” dedi. O, Allah’ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helâk etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz (Çünkü Allah hepsini bilir).” (Kassas Sûresi/ 76-78)

Firavunî düzenlerin ayakta kalmaları ve varlıklarını sürdürmeleri, Karunların var olmasına bağlıdır. Firavunlar Karun’suz, Karunlar da faizsiz olmaz. Faizin serbest olduğu, faizcilerin cezalandırılmadığı bir yerde Karunlar hüküm sürüyorlar demektir.

Asrımızda ehl-i küfrün varlıktan şımarmış, ehl-i İslâm’ın yokluktan şaşırmış hâl-i pür-melâlî, Karunların zaferini haber veriyor. Dinimiz İslâm, bizden Karunluk değil, Kur’ânîlik ister.

Yeryüzünde Allah’ın birliğine ve tekliğine razı olmayıp O’na şerikler/ortaklar, alternatifler bulmaya çalışanların hayat dayanakları faizdir. Faiz, iktisadi alanda tekelleşme hevesidir. Şunu bilelim ki; siyasetin tekelleşmesi Firavun, idarenin tekelleşmesi Haman, ilmin tekelleşmesi Bel’am, bilimin tekelleşmesi Samiri, iktisadın tekelleşmesi ise Karun doğurur.

İslâm’a dayanmayan ve İslâm’a uygunluk arz etmeyen bütün rejimler, faiz, borsa, döviz üçlüsüne dayanan üç kağıtçılık rejimleridir.

Asrımızda Şahsi menfaat, İnsafsız rekabet ve Sınırsız hürriyet prensipleriyle hareket eden Kapitalizm, Kur’ân-ı Kerim’de geçen Karun’a tekabül etmektedir.

Kapitalizmden kaynaklanan “Sen çalış, ben yiyeyim” felsefesi, yiyenler ve bakanlardan oluşan bir dünya kurmuştur. 2006 Nobel barış ödülü sahibi ekonomi profesörü Muhammed Yunus şunları söylüyor: “Aç gözlülük dünya ekonomisini bitirdi. Kapitalizm kumarhaneye dönüştü. Doymak bilmezlik piyasaları etkiledi. Spekülasyonlar felaket getirdi.”

İslâm ile idare olunmaya son verildiği günden bu yana komünizm adalet adına hürriyeti, kapitalizm ise hürriyet namına adaleti katletti. Kapitalizm, cahili sermayenin sosyal ve siyasal sistem denetlemesidir. Faiz lobisine karşı direnmeli, buna müsaade etmemelidir.

İslâm bütünüyle iktidar olmadan hiçbir beşeri rejim para ve iktidarı ele geçirenler karşısında zayıfların hakkını koruyamaz. Günümüzde faize dayanan kapitalist rejimin karşısına liberalizm ile çıkanlar, Karunların iştahlarını kabartanlardır. Rahmetli Cemil Meriç’in dediği gibi Liberalizm; hür bir kümeste hür tilki rejimidir. Yani tavuklar da, tilkiler de hür. Fakat tilkilerin hürriyeti karşısında tavukların hür olması neye yarar?

Faiz lobisi, organizeli soygunun adıdır. Haksız kazançlar için faizleri yüksek tutacak spekülasyonlar yapmak, faiz lobisinin en önemli görevlerindendir. Faiz lobisinin en önemli misyonu, kamu kesiminin borçlanma gereksiniminde belirgin artışlar yaşandığı dönemlerde, bu finansal kuruluşların üretim yapmadan kamuoyunu fonlayarak kazanç sağlamalarını gerçekleştirmektir.

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

Yazar: Mustafa Çelik
17-02-17
E mail: yeniakit.com
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
Faiz lobisine karşı direnmek Karunlara karşı direnmektir/1
Online Kişi: 23
Bu Gün: 175 || Bu Ay: 5.647 || Toplam Ziyaretçi: 1.780.314 || Toplam Tıklanma: 44.709.471