İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : / ÎMAN VE İSLÂM
Okunma Sayısı: 1046
Yazar: M. Şevket Eygi
EN BÜYÜK FİTNE VE FESAT

EN BÜYÜK FİTNE VE FESAT* En büyük fitne ve fesat kaynağı, ellerinde hürriyet, imkân ve fırsat olduğu halde, vazifeli ve sorumlu Müslümanların emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmamaları, bu farzı terk ve tatil etmeleridir.

* Türkiye’nin bugünkü hale düşmesinin birinci sorumlusu ve suçlusu Sünnî Müslüman çoğunluğun emr-i maruf ve nehy-i münker yapmayan temsilcileridir.

* Birleşmemek, bir ve beraber olmamak, Ümmet bütünlüğünü korumamak, parçalanmak, bölünmek, kopukluk büyük fitnedir, günahtır ve ağır suçtur.

* Kendisine biat ve itaat edilen râşid ve muktedir bir başı olmayan Ümmet, Ümmet olmaktan çıkar, karanlık fırtınalı gecede kurtların hücumuna uğramış çobansız bir sürü gibi olur ve sonunda yıkılır.

* Ümmet bütünlüğü, birlik, kardeşlik ve tesanüd izzet ve zafer getirir; tefrika, fitne fesat, kopukluk, çekişme, zillet ve esaret getirir.

* Ümmet şuuruna sahip olmayan, cemaat fırka tarikat hizip; holiganlığı militanlığı fanatizmi yapan kimseler tam Müslüman değil, yarı Müslüman’dır.

* Din sömürüsü, mukaddesat bezirgânlığı yapan alçaklar, harbî kafirlerden daha fazla zarar verir. Görülüyor.

* Türkiye bir İslam ülkesi değildir, Müslüman bir ülkedir.

* Dini imanı para, menfaat, servet, zenginlik olan kimseler mecâzen müşriktir.

* Mü’min, imanı olanı ötekileştiremez, ona düşmanlık edemez, hele onu hiç tekfir edemez.

* Erkeklerin dikkatlerini, şehevî bakışlarını açıklardan fazla çeken şeytanî tesettüre bürünmüş kadınlar, iyi Müslüman değildir.

* Şuurlu Müslüman’ın yazısı, alfabesi Kur’an İslam yazısıdır. O, bu konudaki kopuklukları kabul etmez.

* Ben gıybet etmiyorum, doğruları söylüyorum diyen, küfre düşer. Yalan söyleyen, iftira etmiş olur. Gıybet, aleyhinde bulunulan kimseyle ilgili, söylenmesinden onun hoşlanmadığı doğruları söylemektir.

* Gıybet, ölü kardeşinin etini yemek kadar çirkin ve iğrenç bir günahtır.

* Büyük günahları açıkta açıkça küstahça meydan okurcasına işleyen kimsenin, Müslümanları uyarmak için gıybeti yapılabilir. Lakin yalan söylememek ve iftira etmemek şartıyla.

* Riba, anasıyla zina etmek kadar ağır ve çirkin bir suç ve günahtır.

* Nefs-i emmare derekesindekiler sözde Müslüman’dır.

* Yaptığı zina ile övünenler ve sevinenler Müslüman mıdır?

* Sahte, yalancı, düzmece şeyh taslaklarını bahane ederek gerçek İslam tasavvufuna saldıranlar beyinsizdir.

* Hiçbir gerçek şeyh, müridlerinden ve muhiblerinden kendisi için para toplamaz.

* Şeriatsız tarikat olmaz.

* Tarikatlar ve cemaatler bankaya, holdinge, dev anonim şirkete dönüştürülemez.

* Kur’an’ın “Allah katında din İslam’dır” ayetine ters ve zıt inançlar küfürdür. İslam, doğru hak makbul din olmakta ortak kabul etmez.

* Aklı işkembesinde veya apış arasında olanlar iyi Müslüman değildir. Müslümanlıkları bile şüphelidir.

* İslam düşmanları necistir. Müslüman onlara sempati besleyemez, onları sevemez.

* Diyanetin birinci vazifesi imanı olmayanları imana ve İslam’a en uygun ve tesirli şekilde davet etmektir. İkinci vazifesi, itikadın tashihi için çalışmaktır. Üçüncü vazifesi Müslümanlara ilmihal öğretmektir. Dördüncü vazifesi İslam ahlakı için çalışmaktır. Beşinci vazifesi, İslam’ın ikinci temel şartı olan beş vakit namazın dosdoğru kılınması için, nasıl çalışmak gerekiyorsa öyle çalışmaktır. Diyanetçiler bunları yapmazlarsa vazifelerini yapmamış olur.

* İyi Müslüman eşittir iyi insan.

* Zaruriyat-ı islamiyeyi yazmak, bu konuda halkı uyarmak ve aydınlatmak için icazetli âlim olmak gerekmez.

* İcazetli fakih olmayanlar fetva veremez.

* İcazetli müfessir olmayanlar Kur’an tercümesi, meali, tefsiri yazamaz. Bunlar tefsir bi’r-rey ve’l-hevadır, okunmaları caiz değildir. İslam devleti böyle kitapların basılmasına, yayınlanmasına izin vermez.

* Dinin magazin konusu yapılması büyük bir hıyanet, edepsizlik, küstahlıktır.

* Dinî meselelerde cumhurun görüşleri geçerlidir. Şazz görüşlere ve fetvalara itibar edilmez.

* “Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür.” (Düzceli Muhammed Zahid el-Kevserî.)

* “İslam Şeriatını tehdit eden en büyük tehlike mezhepsizliktir.” (Tokatlı Şeyhülislam Mustafa Sabri.)

* İbn Teymiye, “ilmi kadar aklı olmayan” dinde gulüvve kaçmış bir kimsedir. Ehl-i Sünnete imam olamaz.

* Dinde yenilik, değişim, reform yapılamaz.

* Kur’an’ın 300 küsur hükmü evrensel değil, tarihseldir, bugün geçerli değildir diyenler dinden çıkar.

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

Yazar: M. Şevket Eygi
07-04-18
E mail: habervaktim.com
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
EN BÜYÜK FİTNE VE FESAT
Online Kişi: 29
Bu Gün: 174 || Bu Ay: 5.646 || Toplam Ziyaretçi: 1.780.311 || Toplam Tıklanma: 44.709.414