AYASOFYA ARTIK CAMİ

Bugünleri gösteren Rabbimize şükürler olsun!

 

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : / MAÂRİF (Eğitimle İlgili Yazılar)
Okunma Sayısı: 89
Yazar: Ali Erkan Kavaklı
Muhtaç olduğumuz eğitim sistemi ve Mehmet Akif

Muhtaç olduğumuz eğitim sistemi ve Mehmet Akif İdealist insanlar eğitime önem verirler. İnsanlar eğitimle güzel huylu, anlayışlı, bilgili, becerikli, faydalı işler yapan, Allah’a kulluk eden biri hâline gelebilir. Eğitilmeyen insanı nefis ve şeytan yoldan çıkarır, insan kendisine ve çevresine zararlı huylar edinir. Eğitimin amacı insanı kâmil, olgun, cennete layık hâle getirmektir.

Eğitim mimarı öğretmendir.

Mehmet Akif, bütün zamanların en sevilen ve en başarılı öğretmeni Hz. Muhammed’i (sav) örnek aldı. Peygamberimiz (sav), hayatı boyunca insanları kâmil insan yetiştirmek için uğraştı, insanları eğitti ve “sahabe nesli” yetiştirdi.

Eğitimli insan, hem kendisine faydalı olur hem de milletimizi geri kalmışlıktan kurtarır, devleti yüceltir.

Mehmet Akif, Osmanlı Devleti’nin yıkılış yıllarını yaşadı, çöküşü durdurmak için bütün gücüyle “Asım’ın nesli” adını verdiği idealist bir nesil yetiştirmek için çalıştı. İşe öğretmenden başladı.

Ona göre öğretmenler idealist olmalı, idealist bir nesil yetiştirme hedefleri olmalı. Akif, idealist öğretmenin niteliklerini şöyle sıralar:

“Muallimim diyen olmak gerektir imanlı,
Edepli, sora liyakatli sonra vicdanlı.”

İslam insana yükselme azmi, Allah rızası kazanma emeli verir. Müslüman, Allah’ın adını yüceltme azim ve heyecanına sahiptir. Kur’an’dan ilhamını alan Müslüman menfaat için değil Allah rızası için çalışır, fedakâr olur, İslam’ı yüceltme azim ve gayreti güder.

Akif, Batıcı aydınların İslam anlayışlarının yanlış olduğunu düşünür. Tevfik Fikret gibiler taklitçilik ile yükselebileceğimizi düşündüler. Akif, taklit ile ülkemizin kalkınmayacağını söyler.

“Mütefekkirleriniz dini de hiç anlamamış,
Ruh-u İslâm’ı telakkileri gayet yanlış.

Sanıyorlar ki terakkiye tahammül edemez,
Asrın asar-ı kemaliyle tekâmül edemez.

Sırr-ı terakkinizi siz…
Başka yerlerde taharriye heveslenmeyiniz.

Onu kendinde bulur yükselecek millet,
Çünkü her noktada taklit ile sökmez hareket.

Alınız ilmini garbın, alınız sanatını.
Veriniz hem de mesainizi de son süratini.

Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız.
Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin yalnız.

Bütün edvar-ı terakkiyi yarıp geçmek için,

Kendi mahiyet-i ruhiyyeniz olsun kılavuz.
Çünkü beyhudedir ümmid-i selamet onsuz.”

(Safahat, s.186)

Akif ümit ve heyecan şairidir. İnsanları düşüncelerinin harekete geçirdiğini bilir, ümitsiz insan harekete geçmez, yükselmek ve milletini yüceltmek için çalışmaz. Bize azimli, gayretli ve ümitli insanlar lazım:

“Azmiyle, ümidiyle yaşar dünyada hep yaşayanlar.
Meyus olanın (ümitsizi) ruhunu, vicdanını bağlar.

Lanetleme bir ukde-i hatırdır ki çözülmez;
En korkunç bir cani gibi ye’sin yüzü gülmez.”

İnsanı yücelten ilimdir, ilim çalışmayla elde edilir. Akif, tembelliğe düşmandır:

“Mahalle kahvesi hâlâ neden kapanmamalı?
Kapanmalı, elverir artık, bu sayfa pek kanlı.

Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık,
Silkin de muhitindeki zulmetleri yak, yık!

Bir baksana: Gökler uyanık, yer uyanıktır!
Dünya uyanıkken uyumak, maskaralıktır!”

“Ey dipdiri meyyit! İki el bir baş içindir.
Davransana, eller de senin, baş da senindir!

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası;
Dostunun yüzkarası, düşmanın maskarası.

Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
Ayıp, dilencilik; tutarken el, yürürken ayak”

der.

İlim ve teknoloji alanındaki eksiklerimizi gelişmiş ülkelerden almayı ama ahlâk ve inanç bakımından, kökümüze bağlı kalmayı önerdi.

“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır;
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı Yezdan’ın;
Ne irfanın kalır tesiri katiyyen, ne vicdanın.”

Kur’an merkezli, yeniden diriliş hareketi başlatmalıyız; birlik ve beraberliğe, kardeşliğe önem vermeliyiz:

“Girmeden tefrika, bir millete düşman giremez,
Toplu vurdukça yürekler, onu top dindiremez.”

Dünya ile yarışmalı, yeniden İslam medeniyeti inşa etmek için gayret etmeli; Yunus gönüllü, Mevlana hoşgörüsüne sahip, Fatih gibi azimli ve yükselme ruhuna sahip nesiller yetiştirmeliyiz.

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

Yazar: Ali Erkan Kavaklı
04-03-21
E mail: yeniakit.com
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
Muhtaç olduğumuz eğitim sistemi ve Mehmet Akif
Online Kişi: 23
Bu Gün: 95 || Bu Ay: 2.342 || Toplam Ziyaretçi: 1.737.163 || Toplam Tıklanma: 43.587.706