AYASOFYA ARTIK CAMİ

Bugünleri gösteren Rabbimize şükürler olsun!

 

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : / KADIN VE ÂİLE
Okunma Sayısı: 608
Yazar: M. Şevket Eygi
KADINA DEĞER VERMEK

KADINA DEĞER VERMEKDünyada, tarih boyunca hiçbir sistem, düzen, ideoloji, din kadına (fıtrat ölçütleri içinde) İslam’ın verdiğinden daha fazla, daha yüksek değer vermemiştir.

Fıtrata tabiata aykırı zorlama pozitif haklar, hürriyetler kadına kıymet verme değildir, fıtrata aykırı oldukları için dolaylı şekilde onu alçaltmaktadır.

İslamın miras taksimi haktır, doğrudur.

İslamın, Kur’anın, Sünnetin, Şeriatın kadın konusundaki hükümlerinin hepsi doğrudur, haktır.

Kadın konusunda sınırları aşanlar büyük yanılgı içindedir.

Erkeklerle kadınlar arasında işbölümü vardır. Ordu, askerlik, savaş, vatan müdafaası konusunda erkekler üstündür. Bunu, en aşırı Feministler bile inkâr edemez.

Kadınların erkeklerden üstün olduğu sahalar vardır.

Fıtrat sınırlarını çiğneyen toplumlar batmaya mahkûmdur.

Avrupa Feministleşiyor, kadınlaşıyor, batacaktır.

Erkeklerin kadınlaştığı, kadınların erkekleştiği toplumlar batar.

Avrupa, Rusya aile kurumunu yıktıkları, yeteri kadar çocuk yapmadıkları, doğurganlıklarını yitirdikleri için hâkimiyetlerini kaybedecek, doğurgan kavimlerin idaresine girecektir.

Kur’an Allahın Kitabıdır. Peygamberin sahih Sünneti vahy-i gayr-i metluvdur. Kitab ve Sünnet ahkâmında (hâşâ) yanlış yoktur. Muhkem hükümlerin hepsi doğrudur haktır. Kur’an, Sünnet, Şeriat ahkâmını kabul eden, onları hayata uygulayan Müslümanlar aziz olur. Bunlara sırt çeviren sözde Müslümanlar zelil olur. Allahın koyduğu, çizdiği sınırlar (hudud) vardır. Bunları çiğneyenler, aşanlar iflah olmaz, başları beladan ve sıkıntıdan kurtulmaz.

***

Eton Azan kelimeleriyle internette arayınız. Karşınıza videolar çıkacaktır. Açınız, seyr ediniz. Dünyaca ünlü kolejin büyük kilisesinde Anglikan mezhebine göre ilahî konseri veriliyor. Orkestra çalıyor, muganniler ve muganniyeler okuyor. Birden salonun arka tarafından başı sarıklı, bembeyaz bir elbiseye bürünmüş bir Müslüman mihraba doğru, elindeki asaya dayanarak ilerlemeye başlıyor. Orkestra ve okuyanlar susmuştur. Mabette çıt çıkmıyor. Beyaz elbiseli Müslüman ön tarafta bir yerde duruyor ve Ezan-ı Muhammedî okumaya başlıyor. Teslis kilisesinde Tevhid Ezanı okunuyor. Harika bir Ezan’dır bu. Medine tarzı ve üslubunda. Okuyan Hassen Rasool (Hasan Resul).

Bu nasıl oluyor?

Bir kısım Hıristiyanlar, eskiden olduğu gibi mutaassıp değiller, Müslümanlara İslam’a hoşgörü ile bakıyorlar.

Kilisede Ezan okunmasının dakikaları (incelikleri) vardır. Müslümanlar orada Ezan okuma haklarını kullanıyorlar. Çünkü onlar İsa Mesih hazretlerine ve bakire annesi Meryem annemize iman ediyorlar. Bu imandan ileri gelen hakları var.

Eton’da okunan bu Ezan, vakti gelince İngiltere’nin Müslüman olacağına bir işaret ve beşarettir.

Nitekim 750 ile 800 yılları arasında hüküm sürmüş İngiltere Kralı Offa’nın (RexOffa) altın sikkelerinin bir yüzünde Arapça Kûfi hatla Lâ ilahe illallah yazılıydı.

Hâlâ Ezan Türkçe okunsun diyen bazıları, Eton‘daki bu Arapça Ezan-ı Muhammedî’den ibret almalıdır.

***

İstikbal İslamındır. Bunu kaç kişi görebilecek?

***

Sen Melhame-i Kübra savaşını, burada koltuğuna yaslanmış, sıcak çikolatanı yudumlarken tv’den seyr edeceğini mi sanıyorsun? Kostantiniyeyi alacak Asfar Oğulları seni öyle rahat bırakırlar mı?

***

Arakanlı bir milyondan fazla Müslüman Bangladeş kamplarında feci şartlar altında sürünüyor, bizim zengin Hacı beyler, Maydanoz İslamcılar keyf içinde oh kekah yiyip içiyor.

***

Müslümanların katline, açlıklarına, sefaletlerine, hezimetlerine, yurtlarından sürülmelerine, kadınlarına kızlarına tecavüz edilmesine, uğradıkları bin türlü musibet ve belalara, 90 yaşındaki liderlerin idamına ağlamayan gözlere yazıklar olsun!

***

PKK terörü başlayalı neredeyse kırk sene olacak, birtakım kimseler bu terörün bir Kürt terörü değil bir Kripto terörü olduğunu hâlâ anlayamadılar.

***

Müstehcen, ahlaksız, arsız, hayasız, azdırıcı, kışkırtıcı, rezil, pespaye, kadın ve kızlara saldırtıcı yayın yapanlar mı daha ahlaksızdır; ellerinde imkan fırsat hürriyet olduğu halde onlarla mücadele etmeyen Müslüman kodamanlar mı? Elbette ikinciler!.. Ahlaksızlıkla (elde imkân varsa, yasal sınırlar içinde) mücadele etmemek çok büyük bir ahlaksızlıktır.

***

Gözü doymaz azgın bir rantçıya: Resulullah (Salât ve selam olsun ona) senin gibilerini haber veriyor: Onların gözleri doymaz, bir vadi dolusu mal (servet) verilse ikincisini isterler. Onların gözünü toprak doyurur.

Bakalım bin dalavere ile topladığın o muazzam servetin hesabını nasıl vereceksin? Verebilecek misin?

Mirasına konanlara gelince. Onlar arkandan bir Fatiha bile okumayacaklar. Paylaşım kavgası etmeleri büyük ihtimal dâhilindedir.

***

Himayesine aldıkları gençlere (Fırka-i Naciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebi üzere) sahih akaid, ilmihal, fıkıh özeti okutan bütün sivil toplum kuruluşları önderlerine ve idarecilerine teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Allahü Teala onlara hayırlı mükâfat versin. Böyle yapmakla büyük bir hizmet görmüş oluyorlar.

Dindar geçinip de korumaları altındaki gençlere, zarurî din bilgilerini, ilmihallerini, İslam ahlakını öğretmeyen STK başkanlarını, idare heyetlerini, sorumlularını (çok haklı olarak) tenkit ediyorum. Bu ihmallerinin vebali çok ağırdır. İlmihal bilgisi öğrenmek farzdır. İmkân, fırsat varsa doğru dürüst öğretmek de farzdır.

***

İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, İmamet-i Kübraya, mukaddesat-ı islamiyeye, muhadderat-i islamiyenin tesettürlerine, Ezan-ı Muhammediyeye, zikrullaha, ulum-i islamiyeye, şeair-i islamiyeye; İstanbulu işgal eden zalim küfür güçlerinden, İzmire asker çıkartan zalim Yunanlılardan daha fazla düşmanlık edenleri lanetle anıyorum.

***

Bu ölçüyü hiç unutma: Allah’ın sevdiklerini mutlaka sev, sevmediklerini sakın sevme.

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

Yazar: M. Şevket Eygi
20-11-18
E mail: milligazete.com.tr
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
KADINA DEĞER VERMEK
Online Kişi: 25
Bu Gün: 50 || Bu Ay: 5.567 || Toplam Ziyaretçi: 1.752.530 || Toplam Tıklanma: 43.897.520