İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

ÎMAN VE İSLÂM Kategorisine Ait Yazılar
MAHREMİYETİN TÜKENİŞİNİ MEŞRÛLAŞTIRMA ÇABALARI
  İslâm toplumunda mahremiyetin tükenişi, hayâ’nın bitişindendir. Hayâ’nın bittiği yerde mahremiyetin yaşama şansı kalmaz. Hayâ’sız ortamları paylaşanlar inandıkları gibi yaşamak yerine yaşadıkları gibi iman etmeye başlarlar. Hatta böyleleri İslâm’ı kendi akıllarına tahkim ettirme yoluna giderler. Tabii ki, İslâm’ı, İslâm tarihini    Devamı...

İSLÂM'IN "CÂHİLİYYESİ" İLE MODERNİZMİN "CÂHİLİ" AYNI ŞEY DEĞİLDİR
  Cehâlet-Câhiliye Modern zamanlarda sıklıkla düştüğümüz zihinsel tuzaklardan birisini, bilgi ile cehalet arasında kurulan ilişki oluşturuyor. Temel referanslarımızın "ilim" meselesine yaptığı vurgudan hareketle okumanın öneminden bahsediyor, cehaletin dinimiz tarafından nasıl yerildiğini -biraz da modern değerlerle örtüşen şeyler söylemenin getirdiği r    Devamı...

İSLÂMÎ UYANIŞ VE DİNAMİKLERİ (Tek pencereden bakmamak)
  İslam Dünyası'nda "Öze dönüş", "Kaynaklara dönüş", "Uyanış", "Diriliş" gibi tabirlerle anılan hareketler hep bir arayışın, hakikati bulma ve eski izzetli günlere dönme çabasının ürünüdür. Her kesim kendi tesbitleri ve okuyuşu istikametinde çözüm önerilerinde bulunuyor. Kimi bireysel arınmaya vur    Devamı...

NEFS-İ EMMÂREYE TÂBİ' OLMAKTAN SAKINMAK
  "... Nefs olanca şiddetiyle kötülüğü emre­dendir muhakkak..." (Sure-i Yusuf 53). Lügat bakımından ruh, can, ceset, hevâ, heves ve bir şeyin hakikatı manalarında kullanılan nefs, dini bakımdan "şehvetin, gadabın ve kötü duygu­ların mebdei" diye tarif edilmiştir. Yaratılmışların faziletçe en üstünü bulunan in­sanın benliğine    Devamı...

MÜRTEDİN KATLİ
  Önceki yıllarda, öteden beri süregelen bilinçli bir uygulama olarak Ramazan ayında Ümmet-i Muhammed'in kafasını karıştıracak, gönlünü bulandıracak hususları birer "problem" formatında gündeme getiren isimlerden geçilmezdi. Televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde boy gösteren "malum zevat", yarım-yamalak bilgileri ve artık kimse    Devamı...

ÂCİL HİZMET, TÂLÎ HİZMET
  İSLÂMÎ hizmet ve faaliyetler ikiye ayrılır: (1) Aslî/temel hizmetler; (2) Talî/İkinci derece hizmetler. Asıl ve temel olan hizmetler nelerdir? 1. Henüz imana gelmemiş insanları, en güzel, en uygun, en tesirli bir şekilde dine ve imana çağırmak. Buna, İslâm'ı tebliğ ve dâvet de diyebiliriz. Bu devir Müslümanlarının bu hizmeti gerektiği gibi ve     Devamı...

EMR-İ MA'RÛF NEHY-İ MÜNKER
  Mü'min, yeryüzünde Allah Teala'nın iradesini temsil eden kimsedir. Bu bakımdan onun, emr-i ma'ruf ve nehy-i münker göreviyle muvazzaf kılınmış olmasını anlamak zor değildir. Ma'ruf Allah Teala'nın rızasının, münker ise gazabının bulunduğu şeydir. Kur'an, ma'rufun emredilmesini ve münkerin yasaklanmasını, dünyasını vahyin inşa ettiği insanların temel    Devamı...

HERKESİN BİLMESİ ELZEM OLAN 33 DÜSTÛR
  33 MADDE 1. İslâmî uyanış, İslâmî kalkınma, İslâmî hürleşme, cihad fi sebilillah kesinlikle Ehl-i Sünnet dairesi ve ölçüleri içinde yapılmalıdır.2. Ehl-i Sünnetin dört delili vardır: Kur'ân, Sünnet, icmâ-i ümmet ve kıyas-ı fukaha.3. Akıl, temel ve zarurî âlet ve vasıtadır. Aklı olmayanın dini     Devamı...

 

 
ÎMAN VE İSLÂM
Online Kişi: 25
Bu Gün: 160 || Bu Ay: 3.262 || Toplam Ziyaretçi: 1.763.318 || Toplam Tıklanma: 44.211.002