AYASOFYA ARTIK CAMİ

Bugünleri gösteren Rabbimize şükürler olsun!

 

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : İKTİBAS / Muhtelif Mevzûlar, Yazarlar, Yazılar
Okunma Sayısı: 187
Yazar: Ahmet Doğan İlbey
MODERN DÜNYANIN SONU GELDİ, RABBİME ŞÜKÜRLER OLSUN KURTULUYORUZ!

MODERN DÜNYANIN SONU GELDİ, RABBİME ŞÜKÜRLER OLSUN KURTULUYORUZ!Modern dünyanın sonu geldi, kurtuluyoruz! Rabbime şükürler olsun! Tertemiz yaratılan dünyaya ettiği kötülükler ayağına dolaştı, bumerang kendini vurmaya başladı. Koronavirüs karşısında korku, kargaşa ve hezimet içinde debeleniyor modern dünya. Çöküşün, kıyametin, yâni ecelinin yaklaştığının işaretleri bunlar.

Müjdeler olsun! Âyetlere muhalif modern dünya çöküyor

Allah'ın kevnî âyetlerine muhalif olan modern dünyanın suçları saymakla bitmez. Yakında daha çok belâlar gelecek başına. Allah'ın âyetlerine mugayir bilim ve fenle bu hâle soktu dünyayı ve eceli de bu bilim ve fen eliyle gelecek. Allah'ın, “Dereceleri alçaltan; zillete düşüren” El-Hâfıd ismine bigane kaldı modern dünya. "Bütün kâinatı sevk ve idare eden" El-Vâlî ismine itaatsizlik etti. "Mülkün, her varlığın sahibi" Mâlik-ül Mülk ismine itibar etmedi ve “Zâlimlerin cezasını veren, intikam alan” El-Müntekim ismine hâşâ burun kıvırdı.

Allah'a şükürler olsun, inkıraz geldi modern dünyaya

Allah'a şükürler olsun, inkıraz geldi modern dünyaya! Yakında yeni koronavirüsler her yeri saracak. Laboratuvarları, deneyleri, ilaçları, temiz dünyaya karşı düşman olan bilimi çâre olamayacak. Ardından depremler vuracak beline beline. Allah'a meydan okuyan yüz katlı Towersleri, gökdelenleri başına yıkılacak. Tabiat ananın karnını delik deşik ederek yaptığı metroların, viyadüklerin çökeceği zaman geliyor, az kaldı. Çünkü modern dünya ihânet etti erbaa-ı anasırdan oluşan eski ve temiz yaratılmış dünyaya… Modernlik tutkusu mahvedecek, göreceksiniz.

Modern dünya Hz. Âdem'in dünyasına ihânet etti

Suçu çok modern dünyanın! Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya ihânet etti. Ve en büyük ihâneti son Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâmın din-i mübin-i üzere nurlandırdığı dünyayı karanlıklara boğdu. Materyalist akıl ve felsefeyle hâkimiyetini genişletip kara yüzlü sanayi ile, insanlığın kökünü kurutan nükleer ve kimyasal silahlarla kibre kapıldı.

Modern, yâni tek dişi kalmış canavar medeniyeti olmayı tercih ettiği zaman başladı temiz dünyanın yozlaşması. Modern kalkınma, bencil ve inançsız endüstri ideolojisi, yâni endüstriyalizm, teknoloji, kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlar tutkusuyla Hazreti Âdem âleyhisselâmın indiği tertemiz dünyayı modern akıl ve bilim hırsıyla yaşanmaz etti.

Koronavirüsten daha büyük belâlar gelecek

Sonu geldi modern dünyanın! Afrika'nın ve Asya'nın insanlarında deneyip bütün ülkelere sattığı ilaçlar da kurtaramayacak onu. Koronavirüs bir başlangıç, başına daha neler gelecek neler! Ettiğini bulacak. Yeryüzünü yaşanmaz hâle getirdi. Zehirledi her şeyi, fıtratını bozdu dünyanın. Irmaklar, göller, denizler modern kalkınma ve gelişmenin kurbanı oldular.

Hazreti Âdem Aleyhisselâmın indirildiği temiz dünya modern dünyadan intikamını alacak. Pek yakında petrolleri kuruyacak, araba mezarlıklarından, kimyasal atıklardan buğday ekecek yer kalmayacak. Altyapılar çökecek, enerji kaynakları tükenecek ve kıyameti başlayacak modern dünyanın. Sayısız suçu ve cinayetleri olan modern bilim ve fen hava kirliliğini son sınırına vardırdı. Göğümüz, gökyüzümüz yakında kapanacak. Göklerin ve yeryüzünün yaratılışına ihânet etti modern dünya. Ağır sanayi ve termik santrallerinden sızan zehirli gazlar gökyüzünü kapatacak, mavi gökyüzünü göremeyecek insanlar. Güneş küsecek, ısısından mahrum bırakacak ve karanlığa bürünecek modern dünya.

Yakında o mâveraî göklerden rahmet yağmurları yerine, modern bilimin asitleri yağacak genini bozduğu dünyanın üstüne. Çeşit çeşit belâ ve felaketler gelecek yakında. Küresel ısınma daha da hızlanacak. Her tür canlıların yaşadığı ovaları, vâdileri, gölleri, ırmakları, denizleri modern bilim ve fenin formülleriyle zehirledi. Yiyecek, içecek kalmayacak ve insanlar birbirlerine saldıracaklar. Allahsız modern bilimin laboratuvarlarında fareler ve tavşanlar üzerinde denenen açlık hapları da kurtaramayacak modern dünyanın insanlarını.

Hayat kaynağı mübarek suyun gökten indirilişine ihânet etti çünkü. Yakında su da bitecek. Temiz dünyanın yaratılışına ihânet eden materyalist kimyanın ürettiği sentetik sıvılar da kurtaramayacak insanları. İçenlerin karnı ağrıyacak ve bir bir ölecekler. Gökten gelen ve yerden fışkıran mübarek su ile hemhâl olan hububat ve nebatat yakında modern dünyaya veda edecek. Allah'ın âyetlerine muhalefet eden modern bilimin laboratuvarlarında sunî tahıl, meyve ve sebzeler de kurtaramayacak modern dünyayı.

Hayvanat, nebatat, dağlar, ovalar, denizler, ırmaklar, ağaçlar şikâyetçi modern dünyadan

Kendine modern dünya dedi. Modern dünya kimliğiyle övündü iki asırdır. Temiz yaratılışlarıyla sessiz sedasız âhir ömrünü doldurmaya çalışan gezegenlere bile “ben modern dünya! Sizi ilhak etmeye ve kendi egemenliğim için kirlemeye geliyorum” dedi. Bütün mahlûkatın ahı tuttu. Hayvanat, nebatat dağlar, ovalar, ırmaklar, denizler, kuşlar, ağaçlar, börtü böcek her mahlûkat şikâyetçi modern dünyadan. Modern dünya olmak uğruna yok etti, eskitti, genlerini bozdu, modern öncesi dünyanın. Toprağa, suya, nebatata ve her türlü canlıların yaşayabileceği bir dünya tasavvuru olmadı hiçbir zaman.

Uzay ve atom üsleriyle uzuvlarını delik deşik ettiği dağlardan yakında ölüm akacak modern şehirlere. Yaratılışa ihânet eden fen ve bilimin tedbirleri yetersiz kalacak. Semavî bir dîne inanmayan modern dünyanın kılavuzluk edecek Peygamberleri de yok. Çünkü sonun geldi, yakında yok olacak.

Temiz dünyayı korumak ve onunla barışık olmak yerine, Allah'ın âyetlerine mugayir olan modern bilim ve fenle egemenliği altına almaya, kendi kirli menfaatlerine göre dönüştürmeye çalıştı eski dünyayı. Sömürdü ve tüketti. Sömürerek elde ettiği servetleri ölüm yağdıran silahlara, nükleer santrallere harcadı. Mekanikçi felsefeyle dünyayı makine olarak görüp genetiğini bozdu.

Kimyasal atık, radyasyon ve toplu ölümlerin adıdır modern dünya!

Kucağında yaşayan insanları bunalıma soktu. Her yer korku, her yer virüs, her ölüm şimdi! İnsanlığa bıraktığı miras kimyasal atık, radyasyon, virüs ve topluca ölüm bugün! Uzay Araştırma ve Atom Merkezleri Hazreti Âdem Aleyhisselâmın temiz dünyasını kevgire çevirdi. Havaya, suya, toprağa karışan nükleer atıklar, solunum yolu ve sular vasıtasıyla insanlara geçerek kanser ve genetik hastalıkları hızla yayılıyor. “Uygarım, uygarlık yayarım” dedi ve bugün “uygarlık hastalıkları” denilen kanser ve koronavirüs gibi öldürücü hastalıklar hediye (!) etti insanlığa. Pek yakında toplu kanser ölümleriyle başını bulamayacak modern dünya.

Galileo, Newton, Einstein, nükleer fizik hepsinin canı cehenneme!

Rabbime şükürler olsun kurtuluyoruz! Modern dünyanın sonu geldi. Modern dünya ideolojisinin temellerini atarak, eski dünyanın varlığını bozan Galileo, Newton, Descartes, Leibniz, modern sanayinin felsefecisi Henr Ford, Einstein, modern bilim, nükleer fizik, teknolojik buluşlar, laboratuvarlar, deneyler, hepsinin canı cehenneme!

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

Yazar: Ahmet Doğan İlbey
16-03-20
E mail: yenisoz.com.tr
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
MODERN DÜNYANIN SONU GELDİ, RABBİME ŞÜKÜRLER OLSUN KURTULUYORUZ!
Online Kişi: 21
Bu Gün: 142 || Bu Ay: 4.653 || Toplam Ziyaretçi: 1.633.181 || Toplam Tıklanma: 41.677.679