İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER Kategorisine Ait Yazılar
CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER (Hasbi Tefekkür)
          HASBİ TEFEKKÜR1 (1) Ölçülü, dürüst, müeddep2 bir yazı: “Hilmi Ziya Ülken İçin”(Erol Güngör3, Ortadoğu, 16 Haziran 1974). Hiçbir mezar taşı kitabesi, doğruyu, salt doğruyu, yalnız doğruyu söyleyemez. Acılar taze, hatıralar canlıdır. Ve hükümler sevgilerin veya kinlerin     Devamı...

CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER (Türkiye'deki Hayalet)
          TÜRKİYE'DEKİ HAYALET1   89'a2 kadar kana, çamura bulamış Avrupa'yı. İspanya'da engizisyon3 olmuş, Rusya'da çar4. Avrupa'dan kovulunca bize sığınmış.  Baş tacı etmişiz "bîve-i bâkir"i5. Elli yıl düşünce yasaklanmış; îman, suç sayılmış. Bu izm uğruna bütün izm'lere d&uum    Devamı...

CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER (Din Afyon mudur?)
                              DİN AFYON MUDUR?1 Şato2 kiliseye dayanıyordu, kilise, nass'a3. Batı'nın düşünce tarihi akılla4 naklin5 mücadelesi tarihi. Nakil, imtiyazların kalesiydi. Üçüncü sınıf6, bu asırlık kaleyi aklın dinamitiyle tahrip etmedikçe hürriyete kavuşamazdı.     Devamı...

CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER(Yabancı Dil)
                       YABANCI DİL1 Anti-klerikal2 Fransa ülkesinden kovar kara cüppelileri. Ama ülkesi dışında iltifata garkeder. Gambetta3, anti-klerikalizm bir ihraç metaı değildir diye haykırır mecliste. Yunanlılar için dillerini bilmeyen, barbardı. Bu ölçüyü insanlık ölçüsün&    Devamı...

CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER (Istırap Hulasa Edilmiyor)
                                   11.9.1963 ISTIRAP HULÂSA EDİLMİYOR1 29 Ekim 1942. Elazığ'dayım. Arkamda kirli, korkulu, karanlık yirmi beş sene. Attila'nın atlılarından daha zalim yıllar, rüyalarımın hepsini çiğnemiş. Dost bi-perva2, felek bi-rahm3... Tesadüfün yoluma çıkardığı &cced    Devamı...

CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER (Avrupalılaşmak mı Avrupalılaştırılmak mı?)
     AVRUPALILAŞMAK MI AVRUPALILAŞTIRILMAK MI?1 Batı dillerinde karşılığı olmayan bir mefhum, çağdaşlaşma. Bu habis2 kelimeyi, lügat hazinemizden tart etmedikçe3 dü­şünce selâmetine ulaşamayız. Gerçi Avrupa da şuurumuzu bulandırmak için, nice lafızlar icat etmiş. Ama hiçbir em­peryalizm4, çağı tek başına temsil etmek gibi    Devamı...

CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER (Cemaleddin Afgani Dosyası) III
Şeyh efendi İslamiyet’in terakkiye mâni olduğunu Renan’dan daha büyük bir imanla belirttikten sonra, Arap kavmini müdafaaya geçiyor: “Ancak fetihlerindeki hızla mukayese edilebilecek fikrî bir yükseliş. Bir asırda bütün bir Yunan ve Acem1 ilminin elde edilişi, hazmedilişi... Araplar başlangıçta ne kadar cahil ve barbar olurlarsa olsunlar m    Devamı...

CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER (Cemaleddin Afgani Dosyası) II
Cemaleddin nazariyeci1 olmaktan çok politikacı onun girift ve tezatlarla dolu kişiliğini Renan’a verdiği cevapta buluyoruz. Ne gariptir ki aşağı yukarı bir asır önce cereyan eden bu münakaşa (müsahabe2 demek daha doğru olurdu) bize yanlış intikal etmiştir. Hiç kimse Cemaleddin’in yazısını okumak zahmetine katlanmamış, bütün yazarlar büyük bir c&ou    Devamı...

 

 
CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER
Online Kişi: 15
Bu Gün: 9 || Bu Ay: 5.487 || Toplam Ziyaretçi: 1.815.809 || Toplam Tıklanma: 45.359.284