ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Kategori : / MAÂRİF (Eğitimle İlgili Yazılar)
Okunma Sayısı: 98
Yazar: Ali Erkan Kavaklı
Bu çocuğun ateist olmasında ateist ders kitaplarının ve öğretmenlerin rolü yok mu?

YENİ EĞİTİM ŞÛRÂSINDA ELE ALINMASI GEREKEN TEMEL PROBLEMLERBir ateist yanıldığını itiraf etti, Enes Kara intihar etti

Üniversite öğrencisi Enes Kara arkasında kısa bir video bırakarak intihar etti. İnancını yitirdiğini söylüyor. 

Tıp fakültesi öğrencisi nasıl ateist oldu? Ateist çıkmazlara saplanmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ateist bakış açısı ile yazdırdığı fen bilgisi kitaplarının etkisi oldu mu? Enes, ateist öğretmen ve öğretim üyeleri ile karşılaştı mı? Ailesi inançlı olduğuna göre Enes’i ateizm bataklığına kim sürükledi?

İnanan insan kolay kolay intihar etmez. Bilir ki hayat imtihandır, bu can bize emanettir. Hayatın zorluklarına sabredeceğiz, Allah’a ibadet ve kulluk edip cenneti kazanacağız.

Kapitalist Robert Murdoch’un borusu Fox sunucusu Fatih Portakal, Enes’in intiharından yurdunda kaldığı cemaati sorumlu tutuyor. Düşünce yoksunu, fikir fukarası Portakal, Enes’in neden inancını yitirdiğini araştırmıyor. İnançsızlığın insanları çabuk depresyona itip bunalıma düşürdüğünü, bunalıma düşenlerin intihar ettiğini görmezden geliyor. 

Eurosstat ve TUİK’e göre 2018 yılında, 100 bin kişide intihar etme oranı Litvanya % 28.3; Belçika % 17.1; Fransa % 13.2; Finlandiya % 11.6; Norveç % 12.1; Almanya % 11.3; İngiltere % 7.2;  Avrupa Ortalaması % 10.3; Türkiye % 2.6

Ateizm çıkmaz sokak. Prof. Antony Flew, uzun zaman ateizmi savunduktan sonra inanca döndü, “YANILMIŞIM TANRI VARMIŞ” kitabını yazdı. Prof. Flew üç hakikatin kendisini inanca götürdüğünü söylüyor:

“Evrenin SONSUZ BİR ZEKÂ tarafından var edildiğine; evrendeki karmaşık kanunları yaratıcının ortaya koyduğuna; hayatı ve çoğalmayı “İLAHİ BİR KAYNAK”ın başlattığına inanıyorum.

Yarım yüzyıldan fazla bir süre ateizmi savunduktan sonra neden buna inanıyorum? Bunu kısaca şöyle açıklayabilirim:

Modern bilimin ortaya çıkardığı dünya resmi. Bilim, doğanın Tanrı’ya işaret eden üç boyutuna ışık tutuyor. 

İkincisi hayat. Hayatın kaynağı nedir, yokluktan nasıl var oluyor? Hayatın maddeden kaynaklanan ve zekice organize edilip amaca yönelik hareket eden varlık boyutu. Hayat, cansız materyallerden kendiliğinden oluşamaz. 

Üçüncüsü, doğanın varlığı. Evren, fiziksel olan her şey nasıl var oldu? Doğada açık bir şekilde görünen tasarım, “kozmik tasarımcının” varlığını göstermektedir. Düzenli bir tasarım var. 

Önemli olan yalnızca doğada düzenin olması değil, bu düzenin matematiksel olarak kesin, evrensel ve birbirine bağlı olması. Doğa, bir bütün hâline nasıl geldi?

Newton, Einstein ve Heisenberg gibi bilim adamları bu soruya cevap aradılar, buldukları cevap şu: Tanrı aklı. (Yanılmışım Tanrı Varmış, s.96)

Evreni yaratan şey nedir?

Soruya ünlü fizikçi Stephen Hawking şu cevabı verir: “En büyük kanıt, evrendeki düzendir. Evren hakkında daha fazla şey keşfettikçe evrenin mantıklı kanunlarca yönetilmekte olduğuna dair daha fazla şey keşfederiz ve aklınızda hâlâ şu soru olur: Evrenin var olma nedeni nedir? İsterseniz Tanrı’yı bu denklemin cevabı olarak tanımlayabilirsiniz. (s.97)

“Dünya ve evrenin var olması, varlığının devam etmesi ancak Allah denen üstün, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen bir zekânın yaratması ile mümkündür.” der Prof David Conway, The Recovery of Wisdom. (s.92-93) 

Prof. Kazım Uysal, Ekosistem Işığında Yaratılış, isimli eserinde hayatın kaynağı ile ilgili olarak şunları söyler:  “Yaşadığımız dünya kasıtlı olarak canlılar için ve canlıların ihtiyacı olan gıdaların üretilmesi için tasarlanmıştır. Dünyamızdaki tüm canlılar ve canlıları etkileyen cansız fiziki çevreye ekosfer denir. Ekosfer tüm özellikleri ile müthiş bir tasarım harikasıdır. Ekosferde faydasız ve gayesiz hiçbir varlık ve canlı yoktur. Dünyamızın güneşten uzaklığı, uygun terkipte bir atmosferle sarılı olması, çok hikmetli dönüş hareketleri (mevsimleri ve günleri netice verecek ayarda), toprağın ve suyun yapısı vb. tüm özellikler dünyamızın hayat için özel tasarlandığını gösterir. Faydalar düşünülerek yapılan tasarımlar, tesadüflerle (materyalist evrimcilerin iddia ettikleri gibi) izah edilemez. Gayeli tasarımlar, şuurlu bir tasarımcıyı gösterir.”

Evrendeki sanatlı varlıklar bilinçsiz, hayatsız, bilgisiz atomlar tarafından inşa edilemez.

Evrendeki düzen; bilinçli, akıl sahibi, gücü her şeye yeten bir yaratıcının eseridir.

Allah’ın gökte ve yerde yarattığı varlıklarda sakınan bir kavim için deliller vardır” buyurur Kur’an. (Yunus, 6)

Milli Eğitim Bakanlığı, gençleri ateizme ve intihara götüren fen bilimleri müfredat ve kitaplarını sorgulamalı ve düzeltmeli. Bir tek gencimizi bile dinsizlere kurban vermemeliyiz.

Beyin Vitamini: Kâinattaki tasarım, ince ayarlı düzen, mucize varlık hayat, kanunlar ile ilgili geniş bilgi sahibi olmak isteyenlere Prof. Antony Flew’in Yanılmışım Tanrı Varmış, Prof. Kazım Uysal’ın Ekosistem Işığında Yaratılış isimli eserlerini tavsiye ederim. 

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

Yazar: Ali Erkan Kavaklı
14-01-22
E mail: yeniakit.com
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
Bu çocuğun ateist olmasında ateist ders kitaplarının ve öğretmenlerin rolü yok mu?
Online Kişi: 15
Bu Gün: 148 || Bu Ay: 3.530 || Toplam Ziyaretçi: 1.904.284 || Toplam Tıklanma: 47.330.845