İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : / CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER
Okunma Sayısı: 8978
Yazar: Harun ŞAHİN
CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER (Bu Firar Bir Kabil Kompleksi)

 

BU FİRAR BİR KABİL KOMPLEKSİ1

 

Her dudakta aynı rezil şikâyet: Yaşanmaz bu memlekette! Neden? Efendilerimizi rahatsız eden bu toz bulutu, bu lâğım kokusu, bu insan ve makina uğultusu mu? Hayır, onlar Türkiye'nin insanından şikâyetçi. İnsanından, yani kendilerinden. Aynaya tahammülleri yok. Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını "yaşanmaz"laştıranlardır.

Türk aydını, Kitab-ı Mukaddes'in2 Serseri Yahudisi3Hangi Türk aydını? Kaçanlar ne Türk, ne aydın. Bu firar bir Kabil kompleksi4.

 

SEN BİR AZ-GELİŞMİŞSİN5

Kıt'aları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz  vardık cihanda, bir de küffar… 

Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları. İhtiyar dev6, mazideki ihtişamından utanır oldu. Sonra utanç, unutkanlığa bıraktı yerini, "Ben Avrupalıyım" demeğe başladı, "Asya bir cüzzamlılar7 diyarıdır." 

Avrupalı dostları, acıyarak baktılar ihtiyara ve kulağına: "Hayır delikanlı", diye fısıldadılar, "sen bir az-gelişmişsin."

Ve Hırıstiyan Batı'nın göğsümüze iliştirdiği bu idam yaftasını8, bir "nişan-ı zîşân"9 gibi gururla benimsedi aydınlarımız.


 

 


 

1 Bu Ülke, İletişim Yayınları, İstanbul 1996. s.95.

2 Kitab-ı Mukaddes: Eski Ahit(Tevrat ve Zebur) ve Yeni Ahit(İncil) bir arada  (66 kitapçık veya kısım olarak) tek bir kitap oluşturmaktadır. Buna da Kitab-ı Mukaddes veya Kutsal Kitap denilir. Kitab-ı Mukaddes, tahrif edilmiş şekilleriyle Tevrat, Zebur ve İnciller yanında, bazı peygamberlere atfedilen kitaplar, Pavlus’un 15 ayrı mektup ve kitabından oluşmuş kitaplar kolleksiyonudur.

3 Kitab- ı Mukaddesin Serseri Yahûdisi: Kitab-ı Mukaddes'te anlatılan bir hikaye. Hadise şu: Yahudi bir ayakkabı tamircisi, lâlinlerini  tamir ettirmek isteyen Hz. İsa’yı tanımaz, kaba davranır, hakaretler eder ve  kovar. Bu davranışından dolayı Allah’ın gazabına uğrar ve ömür boyu dolaşmaya mahkûm edilir. Ayrıca bu garip Yahudi bir felaket taşıyıcısıdır, gittiği her yere veba illetini taşır, onun gittiği her yerde bir bereketsizlik vuku' bulur.

4 Kabil Kompleksi: Psikolojide büyük kardeşin küçük kardeşe duyduğu kıskançlık. Terim, kardeşi Habil’i kıskançlık yüzünden öldüren Kabil’in vicdan azabından kurtulmak için yaşadığı mekânı terk etmesi ve diyâr diyâr gezmesi hadisesinden ilham alınarak oluşmuştur.

5 Bu Ülke, s.96.İletişim Yayınları, İstanbul 1996.

6 Burada Osmanlı İmparatorluğu kastedilmektedir.

7 Cüzzam: İnsan vücudunda onulmayan çıbanlar ve yaralar meydana getiren miskin hastalığı.

Yafta: Üzerine asıldığı ya da yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası. İdam yaftası: İdam fermanı. İdamlıkların boynuna asılan ve niçin idam edildiğini açıklayan not.

Nişan-ı Zîşân: Şeref nişanı, şeref madalyası..

Yazar: Harun ŞAHİN
11-05-11
E mail: sahharun@hotmail.com
 
 
Yorumlar: 4
ALTEM (01HAMZA KARGIN)
ŞİİR
Tarih : 12-05-11

ÇOK GÜZEL OLMUŞ

 
TEM Eğitim & Kültür Kom.
Takdir & Teşvik
Tarih : 12-05-11

Saygıdeğer Hocam! Son 100 yılda yetişen şair ve yazar, ilim adamı hakiki manada kaç kişi var? Küllerimizden sıyrılıp, yeniden doğma-doğrulma-dirilme-kabuğumuzu kırma zamanıdır. Maddeyi mananın hizmetinde kullanacak, yıldırımları havada yakalayacak, başarı fezasında uçacak nesillere ihtiyaç var. Bu noktada okuma esas alınarak çalışmalarınızı takdir ediyor, hararetle-şiddetle-hasretle-özlemle artan hızla çalışmalrınızın devamını istiyor, sıcak ilgi, yakın takip ile pusuda bekliyoruz. [ TEM ] M.G.

 
MUSA GÜLER
MUHTEŞEM YAZILAR
Tarih : 12-05-11

Muhterem Hocam! Bu veciz, nezih yazılara o kadar ihtiyacımız var ki, âb-ı hayat gibi yetiştiniz. Kaleminiz keskin, çalışmalarınız dâim olsun der, devamını ısrarla bekleriz. (TEM)M.G.

 
C.Yakup Şimşek
Arı-Bal / Meşakkat
Tarih : 12-05-11

"Kıt'aları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de küffar…" Bu ve benzeri satırlara "şiir" mi desek "vecîze" mi? Hiçbirine sığmıyor, içinde her şey var gibi: târih, sosyoloji, felsefe; duygu, tefekkür; nesir, şiir ve sâir... Bin bir çiçekten toplanmış, en hâlis ballar misâli gümeç gümeç peteklere dolmuş ilim, fikir; terkîb, tahlîl... Cemil Meriç kovanına meşakkat ve sabırla dalan, oradan en faydalı balları bulup alan, sonra da çıkarıp bize ikrâm eden Hârun Bey kardeşim Cenâb-ı Hakk'ın "ballar balı" nı bulsun...

 
CEMİL MERİÇ'TEN SEÇMELER (Bu Firar Bir Kabil Kompleksi)
Online Kişi: 36
Bu Gün: 111 || Bu Ay: 6.415 || Toplam Ziyaretçi: 1.782.753 || Toplam Tıklanma: 44.760.835