İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : / TEFEKKÜR
Okunma Sayısı: 2514
Yazar: Ahmed Selim
DÂVÂ ADAMININ BAŞARILI OLMASI İÇİN

Başarının sırrı

Ahde vefâ hasletinden mahrum olanlar, dostluktan ve dâvâ adamlığından hiçbir şey anlamaz. Böyleleriyle yola çıkılmaz, böylelerine bilgi - düşünce – duygu - vazife tevdî edilmez; böylelerinden, üstün vazife şuûru ve idealizm hassasiyeti beklenemez.

Bir İngiliz devlet adamına sormuşlar: “Kim bilir ne kadar mahmul, ne kadar meşgul, ne kadar yorgunsunuzdur? Başarı seviyenizi sürekli olarak nasıl koruyabiliyorsunuz?:..”   Başarılı devlet adamının verdiği cevap şöyledir: “Benim iki mühim işim vardır. Bir: Va­sıflı insanları bulur çıkarırım. İki; vasıflı insanların çalışmalarında ahengi sağlarım... Ne fazla yorulurum, ne de fazla mahmul ve meşgul olmak durumunda kalırım.”

Meselelerin altın­dan kalkabilmenin ve muvaffakiyete ulaşabilmenin yegâne yolu: “adam seçmek, adam tanımak ve adamlarımıza sahip çıkmaktır.”

Kim hamaldır, kim “merhabalık”tır, kim dâva ada­mıdır; bileceksin tanıyacaksın... Yoluyla giden yorul­maz. Stil sahibi, usul - metot sahibi ustalar çalışırken dinle­nirler; hem akar hem birikirler... Zorlanmayla, geceyi gündüze katmakla, kırk parçaya bölünmekle yürümez bu işler.

Önce, yakın dostunu seçeceksin... “Ahde vefâyı küçümsemeyin. Bu haslet, derinleşme kâbiliyetiyle bir­likte bulunur. Tabasbus başka şeydir! Küçük bir imtihan, o "fark”ı ortaya derhal serer... Boylu boyunca se­rer!

Küçük imtihanları tertip edebilecek kadar esnek­lik meşrudur, mubahtır. Hem zamanla o hale gelirsiniz ki, gözler ve sözler ilk yoklamada size farklılığın iç yü­zünü sergileyiverir! O meleke kolay kazanılmaz ama, bir kere kazandınız mı çok rahat edersiniz.

Hayatımız, bir meşguliyet hamulesi içinde geçi­yor... İhtiyacınızı bu hava içinde ve bu havaya râm olarak bulamazsınız elbet. Şöyle bir uzaklaşacaksın... “Sahne”nin dışına çıkacaksın... Hayatın gösterişsiz, alâyişsiz, reklamsız, propagandasız genişliği­ne doğru tabii adımlarla açılacaksın...

Muvaffakiyetin sırrını anlayabilme istidadına sahip bu­lunanlar da; kendi idarecilerinin rehberliğinde, birbiriy­le kenetlenen sayısız tesânüd ünitelerinin inşâsı için, görüşmeye - buluşmaya - tanışmaya - yardımlaşmaya mecburdurlar. Bu fasit dâire başka türlü kırılamaz.

Liyâkatli, ehliyetli, kaliteli kadro temeldir, esastır. Çatılar muallâkta durmaz!

Başarının başka bir tarifi de zaten mevcut değildir.

 

Birkaç kelime:

ahde vefâ: Sözüne sadık olma.
haslet: Beceri, güzel hususiyet.
tevdî: Vermek, teslim etmek.
mahmûl: Yüklü, yoğun.
tabasbus: Yaltakçılık.
hamûle: Yük; birikim.
râm: Boyun eğme, teslim olma.
istidat: Kaabiliyet.
tesânüd: Dayanışma.
fasit daire: Kısır döngü; faydasız olduğu halde aynı şeyi döne döne yapma.
liyâkat: Lâyık olma, bir işi başaracak birikim ve kaabiliyete sahip olma.
muallak: Askıda olma, havada kalma.


Yazar: Ahmed Selim
17-08-09
E mail: ethem92@mynet.com
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
DÂVÂ ADAMININ BAŞARILI OLMASI İÇİN
Online Kişi: 31
Bu Gün: 176 || Bu Ay: 5.648 || Toplam Ziyaretçi: 1.780.318 || Toplam Tıklanma: 44.709.618