HALEB'E DUÂ

HALEB'İ UNUTMA, UNUTTURMA!

Duâ da edemiyorsan, Müslümanlığını gözden geçir...

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler
TASAVVUF Kategorisine Ait Yazılar
TASAVVUF VE PASİFİZASYON-2
Tasavvuf‘un, müntesiplerini hayattan koparması şöyle dursun, hayatın merkezinde yer aldığı ve müntesipleri vasıtasıyla toplumsal dokunun adeta bütün hücrelerine nüfuz ettiği, Tabakat kitaplarının, İslam Sanat ve Medeniyet Tarihi sahasıyla ilgili eserlerin gözden geçirilmesiyle kolayca ulaşılabilecek bir hakikat iken, Tasavvuf‘un bireyi ve toplumu tembelliğe,     Devamı...

TASAVVUF VE PASİFİZASYON-1
E-posta adresime gelen maillerin önemli bir bölümü, başlıkta ifade etmeye çalıştığım hususu soruyor. Tasavvuf insanları dünyadan uzaklaştırmakla hayata ve topluma ilgisiz mi kılıyor, Tasavvuf ehli olarak bilinen insanların mesela cihada iştirak ettiği vaki midir?…Bu soruya, Osmanlı‘nın kuruluşundan itibaren fetihlerin öncü kuvveti olmuş gazi dervişleri, Senû    Devamı...

SÛFÎLİK VE METAFİZİK
Bu bahiste, felsefenin kendisiyken, Aristoteles'ten itibaren felsefenin bir dalı haline gelen metafiziğin, Müslüman düşünürleri de etkileyişine mahsus bir yığın malumatı gözardı ederek, Şehristânî'nin (ö. 1153) vahiy ve akıl kaynaklı inançları, mezheplerine ve tarikatlarına kadar titizlikle incelediği el-Milel ve'n-nihal'ine göre (Çev.: Mus    Devamı...

SÛFÎLİK BİR İHTİYAÇ MIYDI?
Sufilikle ilgili fikir yürütürken, a)onun ”Hal ilmi” olması nedeniyle özel bir dile (ıstılaha) yaslandığını ve bizim maruz kaldığımız kültürel değişmenin etkisiyle bu dili büyük oranda unuttuğumuzu, b)bugün onu temsil eden kişi ya da kişilerin yetersizliklerini fazla büyüterek, çok öne çıkartarak onun kurumsal gerçekliğini, ş    Devamı...

SÛFÎLİĞE KARŞI TEPKİLER
Suudi İslam'ı olarak niteleyebileceğimiz ideolojik Selefiliğin sufiliğe olan tepkisini ve sonuçlarını saklı tutarsak, İslam dünyasında sufiliğe karşı 20. asrın ilk yarısında ortaya çıkan tepkilerin Mısır ve Pakistan kaynaklı olduğunu görürüz.İslam medeniyetinin Batı karşısında yeniden canlandırılması için ilk yenilikçi (modern) düşünceleri dile getiren Cema    Devamı...

SÛFÎLİK VE FERDİYETİN KAYBOLUŞU
İbn Arabi (ks), “manevi şeytanlar”ın kendilerine tabi olanlara kuşku duymadıkları bir asıl verdiklerinden bahisle, “Bu durumun en çok görüldüğü kimselerin Şia, özellikle de İmamiyye mezhebi”den olduklarını belirterek, şunları söyler: “Cin şeytanları, ilk önce onlara Ehl-i Beyt'i sevmek ve bütün sevgiyi onlara tashsis etmek iç    Devamı...

RÂBITA VE SALAVÂT-I ŞERÎFENİN FAZİLETLERİ
Tasavvuf’ta râbıtanın amacı, “Râbıta-i huzûr” dur. Yani sâlikin daima huzûr-u İlâhî’de bulunduğu duygusunu sağlamaktır.“Delâilü’l-Hayrât” sahibinin beyanları ve Süleymân Cemel (Rahimehullâh)ın nakilleri vechile; Allâh-u Teâlâ’ya mânen yaklaşmak isteyenler için Ras&    Devamı...

YÜREK EĞİTİMİ VEREN TEKKE SOHBETLERİ
Sohbet ve muhabbeti konuşuyorduk… Osmanlı sistematiğinde ruh ve yürek eğitimi sohbetle sağlanırdı. Mesela, padişah olması halinde büyük bir gücü yönetecek olan her şehzade için bir “şeyh” (mutasavvıf) belirlenir, rahlesine diz çöküp sohbetlerinden istifade etmesi sağlanırdı.Bu geleneği başlatan yine Ertuğrul Gazi’dir. Babası Gündü    Devamı...

 

 
TASAVVUF
Online Kişi: 20
Bu Gün: 71 || Bu Ay: 1144 || Toplam Ziyaretçi: 1607820 || Toplam Tıklanma: 40682247