İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Alt Kategoriler

ÎMAN VE İSLÂM Kategorisine Ait Yazılar
İBÂDETİN ÜÇ VECHESİ: FAYDA, KULLUK, MARİFET
Bir İbadet Metafiziğine Doğru: İbadet ve Marifet Meselesini Yeniden Düşünmek İbadete ferdi ve içtimai sorunlarımızı tahlil ettiğimiz yöntemlerle bakarak onu aklın onaylayabileceği 'faydalı iş' düzlemine yerleştirmek çağdaş Müslümanlar arasında yaygın ve teşvik edilen bir tavır olagelmiştir. İbadet bireye veya topluma ne ölçüde 'fayda' kazan    Devamı...

ELİYLE VE DİLİYLE...
İslam’ın temel prensiplerinden biri şudur: “Müslüman o kimsedir ki, onun elinden ve dilinden insanlar emin (güvende) olur.” Müslüman, Müslümanların kurdu değil, meleğidir. Müslüman olmayan kimseleri, bilgisi kültürü ilmi irfanı hikmeti, ahlakı fazileti, güzelliği, hali ile hayran bırakır, İslama çeker. Müslüman bilhass    Devamı...

MATURÎDÎLİK ÇİFTE TEHDİT ALTINDA
Bu toprakların mayasındaki ana unsurlardan biri olan Mâturîdîlik günümüzde çifte tehdit altındadır: Selefîlik ve Türk İslamı söylemi.Mâturîdîliği Selefîler Mu'tezile ile eşleştirip reddetme, Türk İslamı savunucuları ise Mürcie ile eşleştirip laikleştirme gayretindedir.Mâturîdîlik/Eş'arîlik, Hanef&    Devamı...

HADİSLE MEZHEBİMİZİN İÇTİHADI UYUŞMAZSA HANGİSİNE GÖRE AMEL EDECEĞİZ?
Hadisler ve içtihad Soru.1: Sahih hadisle, mezhebimizin içtihadı tearuz ederse (çelişirse) hangisine göre amel edeceğiz? Ebu Hanife, "Benim içtihadım sahih bir hadisle çelişirse içtihadımı terk ediniz sahih hadisi alınız" demiştir. Bu söz ne demektir? Ebu Hanife bu sözü müçtehit olan talebeleri için mi, yoksa bizim için    Devamı...

TEVHİD MESELESİ
| 1. Bölüm - Zât’ta Tevhid | "O’ndan başka hiçbir ilah yoktur." [Tahavî Akâid Metni - Madde 4]Bilindiği gibi selefî akide metinlerinde buradaki paragrafın açılımında İbn Teymiyye’nin bilhassa vurguladığı bir tevhid-i ulûhiyet ve tevhid-i rububiyet meselesi vardır. Bu meseleye bir miktar değinmemiz gerekiyor. İbn Ebi’l-İzz şerhinde    Devamı...

CÂHİLİYE DÜZENİNİN HÜKÜMLERİ KALKMASIN DİYE DİRENENLER
Müslümanların saadet-i dareynlerini/dünya-âhiret saadetlerini gölgeleyen şey, Müslümanların lâ dini kanunlardan medet ummalarıdır. Müslümanlar olarak şunu çok iyi bilmeliyiz ki; cahiliyenin kanunlarını külliyen ayaklarının altına alan bir Peygamberin ümmetiyiz. İslâm ümmetinden cahiliye kanunlarına/yasalarına merhamet beklenemez. Rabbimiz    Devamı...

İÇİMİZE AYRILIK ATEŞİ DÜŞMESİN
Uzak ve yakın tarihimiz şahit ki, bir ve beraber olduğumuzda bileğimizi bükebilecek kimse çıkmadı.Bir taraftan nice zaferlere imza atarken, diğer taraftan kültür ve medeniyet değerlerimizle dünyaya insanlık öğrettik.Ne zaman aramıza tefrika ve ayrılık girmişse ateşlere düştük, ağır bedeller ödedik.Hele de bir Allah’a, aynı Peygamber’e, aynı mübarek Kitab    Devamı...

BELİMİZİ KIRAN HİLÂFETSİZLİKTİR
Hilafetsiz yetim ümmetin hâli Hilafet, sahib-i ümmet olan nebevî bir nizamdır. Hilafet nizamını “mürteciliğin alâmeti” gibi görüp mutlak manada terkedilmesi ve unutulması gereken bir müessese olduğunu savunmak, itiraf edilemeyen İslâm düşmanlığının bir tezahürüdür.Hilafet, dünya Müslümanlarının güç kaynağ    Devamı...

 

 
ÎMAN VE İSLÂM
Online Kişi: 23
Bu Gün: 128 || Bu Ay: 4.952 || Toplam Ziyaretçi: 1.765.760 || Toplam Tıklanma: 44.304.638